Momsvejledningen 2012-2
Fold indholdsfortegnelsen ud
Skip Navigation Links.
Oversigt over indarbejdede afgørelser mv.
Begreber
Forkortelser
Expand Afsnit A IndledningAfsnit A Indledning
Expand Afsnit B MomsområdetAfsnit B Momsområdet
Expand Afsnit C Momspligtige personerAfsnit C Momspligtige personer
Collapse Afsnit D Momspligtige transaktionerAfsnit D Momspligtige transaktioner
D.1 Generelt
D.2 Leverancer mod vederlag
Collapse D.3 Andre momspligtige leverancerD.3 Andre momspligtige leverancer
D.3.1 Kommissionsaftaler § 4, stk. 3, nr. 1
D.3.2 Tidsbegrænsede kontrakter § 4, stk. 3, nr. 2
D.3.3 Formidlingsydelser § 4, stk. 4
Expand D.4 Andre momspligtige transaktionerD.4 Andre momspligtige transaktioner
D.5 Byggeri for egen regning
Expand D.6 Salg og udtagning af aktiver § 8D.6 Salg og udtagning af aktiver § 8
D.7 Offentlige institutioners leverancer § 9
D.8 Overførsel af varer til eget brug i andre EU-lande § 10
Expand D.9 ErhvervelserD.9 Erhvervelser
D.10 Indførsel § 12
Expand D.11 FritagelserD.11 Fritagelser
D.12 Salg af virksomhedens driftsmidler mm. § 13, stk. 2
Expand Afsnit E  Stedet for momspligtige transaktionerAfsnit E Stedet for momspligtige transaktioner
Expand Afsnit F Momspligtens indtrædenAfsnit F Momspligtens indtræden
Expand Afsnit G MomsgrundlagetAfsnit G Momsgrundlaget
Afsnit H Momssatsen § 33
Expand Afsnit I MomsfritagelserAfsnit I Momsfritagelser
Expand Afsnit J FradragAfsnit J Fradrag
Expand Afsnit K Momsgodtgørelse § 45Afsnit K Momsgodtgørelse § 45
Expand Afsnit L Betalingspligtige personerAfsnit L Betalingspligtige personer
Expand Afsnit M Registrering §§ 47-51Afsnit M Registrering §§ 47-51
Expand Afsnit N Fakturerings- og regnskabsbestemmelserAfsnit N Fakturerings- og regnskabsbestemmelser
Expand Afsnit O Opgørelsen af momstilsvaret § 56Afsnit O Opgørelsen af momstilsvaret § 56
Expand Afsnit P Angivelse, indberetning og betalingAfsnit P Angivelse, indberetning og betaling
Expand Afsnit Q Byggeri - motorkøretøjer - rejsebureauerAfsnit Q Byggeri - motorkøretøjer - rejsebureauer
Expand Afsnit R Særlige bestemmelser for brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteterAfsnit R Særlige bestemmelser for brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter
Expand Afsnit S Andre særlige bestemmelserAfsnit S Andre særlige bestemmelser
Expand Afsnit T KontrolbestemmelserAfsnit T Kontrolbestemmelser
Afsnit U Særordning for elektroniske ydelser § 66
Expand Afsnit V StraffebestemmelserAfsnit V Straffebestemmelser
Afsnit X Eftergivelse og henstand
Expand Afsnit Y IkrafttrædelsesbestemmelserAfsnit Y Ikrafttrædelsesbestemmelser
Bilag 1: Lovbekendtgørelse nr. 287 af 28. marts 2011 af merværdiafgiftsloven
Bilag 2: Bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006
Emneregister

 

Momsvejledningen 2012-2

Vis printvenlig udgavePrint aktuel side
Print aktuel side med underpunkter
Print indholdsfortegnelse
Se oplysninger om sidenKolofon
Dokumentet gælder fra:

D.3.3 Formidlingsydelser § 4, stk. 4