Den juridiske vejledning 2017-2
Fold indholdsfortegnelsen ud
Skip Navigation Links.
Om Den juridiske vejledning
Expand Om Den juridiske vejledningOm Den juridiske vejledning
Formelle regler
Expand A.A Processuelle regler for SKATs opgaverA.A Processuelle regler for SKATs opgaver
Angivelse og afregning
Expand A.B Angivelse og afregningA.B Angivelse og afregning
Kontrol og straf
Expand A.C Kontrol og strafA.C Kontrol og straf
Inddrivelse af skatterestancer
A.D Inddrivelse af skatterestancer
Indkomstskat
Expand C.A PersonbeskatningC.A Personbeskatning
Kapitalgevinstbeskatning
Expand C.B KapitalgevinstbeskatningC.B Kapitalgevinstbeskatning
Erhvervsbeskatning
Expand C.C ErhvervsbeskatningC.C Erhvervsbeskatning
Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Expand C.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatningC.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Dødsbobeskatning
Expand C.E DødsbobeskatningC.E Dødsbobeskatning
Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Expand C.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatningC.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Beskatning af pensionsafkast
Expand C.G Beskatning af pensionsafkastC.G Beskatning af pensionsafkast
Fast ejendom
Expand C.H Fast ejendomC.H Fast ejendom
International omgåelsesklausul
Expand C.I International omgåelsesklausulC.I International omgåelsesklausul
Moms
Expand D.A MomsD.A Moms
Lønsumsafgift
Expand D.B LønsumsafgiftD.B Lønsumsafgift
Punktafgifter
Collapse E.A PunktafgifterE.A Punktafgifter
Expand E.A.1 Generelt om punktafgifterE.A.1 Generelt om punktafgifter
Expand E.A.2 Is og chokoladeE.A.2 Is og chokolade
Expand E.A.3 DrikkevarerE.A.3 Drikkevarer
Expand E.A.4 EnergiE.A.4 Energi
Expand E.A.5 ForbrugsafgifterE.A.5 Forbrugsafgifter
Expand E.A.6 ForsikringerE.A.6 Forsikringer
Collapse E.A.7 MiljøE.A.7 Miljø
Expand E.A.7.1 Emballager, poser, engangsservice og pvc-folierE.A.7.1 Emballager, poser, engangsservice og pvc-folier
Expand E.A.7.3 AffaldE.A.7.3 Affald
Expand E.A.7.4 RåstofferE.A.7.4 Råstoffer
Expand E.A.7.5 Ledningsført vandE.A.7.5 Ledningsført vand
Collapse E.A.7.6 DækE.A.7.6 Dæk
E.A.7.6.1 Regel og lovgrundlag
E.A.7.6.2 Definitioner
E.A.7.6.3 Dæk omfattet af gebyret
E.A.7.6.4 Virksomheder omfattet af reglerne
E.A.7.6.5 Gebyrets størrelse og beregning
E.A.7.6.6 Opgørelse og afregning
E.A.7.6.7 Fritagelse og godtgørelse
Expand E.A.7.7 BekæmpelsesmidlerE.A.7.7 Bekæmpelsesmidler
Expand E.A.7.8 Klorerede opløsningsmidlerE.A.7.8 Klorerede opløsningsmidler
Expand E.A.7.9 Batterier (nikkel-cadmium akkumulatorer)E.A.7.9 Batterier (nikkel-cadmium akkumulatorer)
Expand E.A.7.10 Bærbare batterier og akkumulatorerE.A.7.10 Bærbare batterier og akkumulatorer
Expand E.A.7.11 SvovlE.A.7.11 Svovl
Expand E.A.7.12 CFC og visse industrielle drivhusgasser (HFC, PFC og SF6)E.A.7.12 CFC og visse industrielle drivhusgasser (HFC, PFC og SF6)
Expand E.A.7.13 SpildevandE.A.7.13 Spildevand
Expand E.A.7.14 KvælstofE.A.7.14 Kvælstof
Expand E.A.7.15 Antibiotika og vækstfremmereE.A.7.15 Antibiotika og vækstfremmere
E.A.7.16 Drikkevandsbeskyttelse, grundvandsafgift
Expand E.A.7.17 Pvc og ftalaterE.A.7.17 Pvc og ftalater
Expand E.A.7.18 Miljøbidrag - ophugning og skrotning af bilerE.A.7.18 Miljøbidrag - ophugning og skrotning af biler
Expand E.A.7.19 Mineralsk fosfor i foderfosfatE.A.7.19 Mineralsk fosfor i foderfosfat
Expand E.A.7.20 Kvælstofoxider, NOx-afgiftE.A.7.20 Kvælstofoxider, NOx-afgift
Expand E.A.8 Motorkøretøjer mv.E.A.8 Motorkøretøjer mv.
Expand E.A.9 Afgifter af spilE.A.9 Afgifter af spil
Expand E.A.10 TobakE.A.10 Tobak
Tinglysningsafgift
Expand E.B TinglysningsafgiftE.B Tinglysningsafgift
Told
Expand F.A ToldF.A Told
Inddrivelse
Expand G.A InddrivelseG.A Inddrivelse
Ejendomsvurdering
Expand H.A EjendomsvurderingH.A Ejendomsvurdering
Motor
I.A Motor
Spil
J.A. Spil
Lovforkortelser
Lovforkortelser mv.

 

Den juridiske vejledning 2017-2

Vis printvenlig udgavePrint aktuel side
Print aktuel side med underpunkter
Print indholdsfortegnelse
Se oplysninger om sidenKolofon
Dokumentet gælder fra:

E.A.7.6.6 Opgørelse og afregning

Indhold

Dette afsnit indeholder reglerne om virksomhedens opgørelse og afregning af gebyret.

Afsnittet indeholder:

  • Gebyrperiode
  • Opgørelse af den gebyrpligtige mængde
  • Afregning

Gebyrperiode

For registrerede virksomheder er gebyrperioden xet kalenderkvartalx. Se § 6, stk. 1.

Gebyret angives og indbetales til SKAT senest ved udgangen af den følgende måned. Se § 11.

Opgørelse af den gebyrpligtige mængde

Virksomheder skal opgøre det gebyrpligtige antal dæk for hver afgiftsperiode. Se også E.A.1.6. Opgørelse af den afgiftspligtige mængde eller værdi.

Det gebyrpligtige antal for gebyrperioden er summen af antallet af gebyrpligtige dæk, der i perioden er udleveret fra virksomheden.

Virksomheder, der udtager gebyrpligtige dæk til montering (udskiftning) på motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer, skal medregne forbruget af disse dæk til det gebyrpligtige antal. Dette gælder også dæk, der monteres på køretøjer, som benyttes af virksomheden.

Følgende skal fradrages i det gebyrpligtige antal dæk:

  • Antallet af dæk, der er udleveret til en anden registreret virksomhed,
  • Antallet af nye dæk, der er leveret til udlandet, og
  • Antallet af dæk, der i den registrerede virksomhed er udtaget til montering ved fremstilling af nye køretøjer. Se § 1, stk. 2, nr. 2.

Se § 7.

Regummieringsvirksomheder i Danmark skal føre et særskilt regnskab over antallet af karkasser, der importeres og eksporteres. Såfremt der netto er et overskud af karkasser fra import, skal der betales gebyr svarende til antallet af regummierede dæk, der produceres på dette overskud.

Se § 1, stk. 3.

Registrerede virksomheder kan fradrage gebyret for berigtigede dæk, der tages retur. Det er en betingelse, at virksomheden godtgør køberen den fulde pris inklusive gebyret, og at der udstedes en kreditnota med tilsvarende oplysninger, som gælder for fakturaer.

Registrerede virksomheder skal føre et regnskab over modtagelse, fremstilling samt udlevering af gebyrpligtige dæk. Regnskabet skal kunne danne grundlag for opgørelse af det i hver gebyrperiode opkrævede gebyr og for kontrollen med gebyrets rigtige betaling. Hvis regnskabet ikke kan indpasses i virksomhedens forretningsregnskab, skal virksomheden føre et specielt regnskab efter SKATs nærmere anvisning. SKAT kan fastsætte nærmere regler for den regnskabsmæssige opstilling (specifikation) af gebyrpligtige dæk.

Se også

Se afsnit E.A.1.7 Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse
Se afsnit A.B.3.5 Regnskabsbestemmelser for punktafgifter.

Afregning

Virksomheder skal efter udløbet af hver gebyrperiode og senest ved udgangen af den følgende måned angive det gebyrpligtige antal dæk og indbetale gebyret heraf til SKAT. Angivelsen skal ske på en angivelses- og indbetalingsblanket, blanket nr. 24.017, som SKAT sender til virksomheden.

Se også afsnit E.A.1 Generelt om punktafgifter.

Fik du svar på dine spørgsmål?