Dato for udgivelse
02 Nov 2009 14:02
Gyldig til
21. december 2010
Resumé
Forskudsopgørelsen er klar på skat.dk den 3. november. Her kan du se, hvad skattereformen vil betyde for din skat i 2010.

Nu kan du se, hvad du skal betale i skat i 2010. Din forskudsopgørelse og eSkattekort er klar på skat.dk, og her vil du kunne se de tal for indkomst, fradrag, trækprocent mv., SKAT regner med vil gælde for dig i 2010.

Sådan ser du din forskudsopgørelse:

 1. Gå til www.skat.dk/tastselv
 2. Log på TastSelv med digital signatur eller TastSelv-kode.
 3. Find linket Forskudsopgørelsen 2010 under Skattemappen.
 4. Tjek tallene. Hvis der er sket ændringer i din økonomi, som SKAT ikke har fået med, kan du vælge at ændre tallene. Du behøver ikke at ændre, hvis der kun er mindre forskelle i fx indkomst.
  Du kan også ændre i løbet af 2010, hvis du oplever ændringer i din økonomi senere.
 5. Vil du ændre, skal du gå ind under Indberetning/beregning og vælge linket Ændre forskudsopgørelsen.
 6. Når du har ændret, vil din arbejdsgiver/lønudbetaler automatisk få dine nye skattekortoplysninger. Du behøver ikke selv gøre mere.

Læs mere om forskudsopgørelse, eSkattekort og TastSelv på www.skat.dk/forskud.

Gå til TastSelv.

 

Vi har fået en skattereform
Der er i 2009 vedtaget en skattereform, og mange af de nye regler, der følger af skattereformen, vil gælde fra og med 2010. De fleste nye regler vil være regnet ind i din forskudsopgørelse og din beregnede skat for 2010.

De væsentligste nyheder handler om, at nogle satser og beløbsgrænser ændres:

 • Bundskatten sænkes og mellemskatten fjernes
 • Grænsen for topskat hæves
 • Der indføres et bundfradrag på 40.000 kr. (80.000 kr. for ægtepar) for, hvornår du skal betale topskat af positiv nettokapitalindkomst
 • Personer med en indkomst under et vist beløb får automatisk en såkaldt "grøn check" - et beløb på maks. 1.300 kr. 
 • Skatten på aktieindkomst over 48.300 kr. nedsættes
 • En række afgifter forhøjes, bl.a. for sukker og tobak, og
 • Nogle fradragsmuligheder begrænses.

De fleste ændringer, der træder i kraft i 2010, sker uden at du behøver gøre noget selv. Noget af det, du selv skal være opmærksom på, er:

 • Der er nye regler for, hvordan der beregnes renter af restskat (allerede fra indkomståret 2009)
 • Telefon, internet osv. betalt af arbejdsgiver beskattes på en ny måde - nu med en samlet multimediebeskatning af 3.000 kr.
 • Der er et nyt miljøtillæg på fri bil - dvs. bil betalt af arbejdsgiver
 • Der er loft for, hvor meget du kan fradrage på indbetalinger til ratepension - på 100.000 kr.
 • Der er loft for, hvor meget du kan trække fra for erhvervsmæssige rejseudgifter - på 50.000 kr.
 • Sondringen mellem børsnoterede og unoterede aktier ændres
 • Skattefriheden for medarbejderobligationer ophæves.

Læs mere om disse ting - og de andre emner i skattereformen - på www.skat.dk/skattereform. Bl.a. kan du også her læse om de nye regler for virksomheder og for dieselbiler, der følger af skattereformen.