Ejendomsværdiskatten 2012

Vis printvenlig udgave
Dokumentet gælder fra:

Ejendomsværdiskatten 2012

Dato for offentliggørelse
28 Oct 2011 07:52
Serienummer
P nr. 19
Resumé
Vejledningen handler om reglerne for beskatning af ejerbolig efter ejendomsværdiskatteloven.
Hvad er nyt?
Vejledningen er opdateret med de nyeste satser i forhold til 2012.
ISBN-nummer
978-87-7121-242-6
Pdf-udgave
111027 Ejendomsværdiskat_2012.pdf