Satser

 

Se skattesatser, skatteprocenter og beløbsgrænser for 2017 og 2016. Læs mere om blandt andet topskat eller personfradrag. Brug pilene for at ændre år.

Satser og be­løbs­grænser for alle love på skatte- og afgifts­området (skm.dk)

Kommuneskatter (skm.dk)

 

Aktieindkomst (laveste/højeste progressionsgrænse)
Aktieindkomst (progressionsgrænse)

Aktieindkomsten omfatter aktieudbytte fra danske og udenlandske selskaber samt fortjenester og tab ved salg.

Visning af billede: linkiconAktier og andre værdipapirer

Aktieindkomst (skattesatser under/over progressionsgrænsen)

Aktieindkomsten omfatter aktieudbytte fra danske og udenlandske selskaber samt fortjenester og tab ved salg.

Visning af billede: linkiconAktier og andre værdipapirer

Aldersopsparing/aldersforsikring/ supplerende engangssum

Nye pensionsordninger, der gælder fra 2013. Der er intet fradrag for indbetalinger. Til gengæld skal du heller ikke betale afgift eller skat ved udbetaling. Du kan højst indbetale i alt 29.600 kr. i 2017 (28.900 kr. i 2016). Beløb derover udløser en afgift på 20 procent.

Visning af billede: linkiconPension og efterløn - skat af pension

Arbejdsmarkedsbidrag
Arbejdsmarkedsbidrag er en skat på 8 procent som alle, der er i arbejde, skal betale.
Beskæftigelsesfradrag (maksimalt)

Alle, der har et arbejde, har et beskæftigelsesfradrag på  8,75 pct. i 2017, dog maksimalt 30.000 kr. (8,30 pct. i 2016, dog maksimalt 28.000 kr.)  af arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst. Fradraget bliver beregnet automatisk.

Visning af billede: linkiconBeskæftigelsesfradrag

Beskæftigelsesfradrag (procent)

Alle, der har et arbejde, har et beskæftigelsesfradrag på  8,75 pct. i 2017, dog maksimalt 30.000 kr. (8,30 pct. i 2016, dog maksimalt 28.000 kr.)  af arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst. Fradraget bliver beregnet automatisk.

Visning af billede: linkiconBeskæftigelsesfradrag

Bundfradrag i positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag

Bundfradrag for ugifte (dobbelt bundfradrag for ægtepar).

Bundskat

Bundskat er en skat, som alle der har indkomst, betaler. Bundskatten beregnes af det, der hedder den personlige indkomst - med tillæg af positiv nettokapitalindkomst. Du skal dog kun betale bundskat af den del af din personlige indkomst, der overstiger personfradraget.

Børne- og ungeydelse 0-2 årig (årlig ydelse)

Læs om reglerne:

Visning af billede: linkiconFamilieydelser (børne- og ungeydelsen)

 

 

 

Børne- og ungeydelse 3-6 årig (årlig ydelse)

Læs om reglerne:

Visning af billede: linkiconFamilieydelser (børne- og ungeydelsen)

 

Børne- og ungeydelse 7-14 årig (årlig ydelse)

Læs om reglerne:

Visning af billede: linkiconFamilieydelser (børne- og ungeydelsen)

 

Børne- og ungeydelse 15-17 årig (årlig ydelse)

Læs om reglerne:

Visning af billede: linkiconFamilieydelser (børne- og ungeydelsen)

 

Børnebidrag - grundbeløb (årligt/pr. måned).
Normalbidraget består af et grundbeløb og et tillæg.
Grundbeløbet er fradragsberettiget.

Læs om fradragsreglerne:

Visning af billede: linkiconBørnebidrag

Læs om at modtage børnebidrag:

Visning af billede: linkiconBørnebidrag (borger.dk)

Børnebidrag - tillæg (årligt/pr. måned).
Normalbidraget består af et grundbeløb og et tillæg.
Grundbeløbet er fradragsberettiget.

Læs om fradragsreglerne:

Visning af billede: linkiconBørnebidrag

Læs om at modtage børnebidrag:

Visning af billede: linkiconBørnebidrag (borger.dk)

Ejendomsværdiskat (ejendomsværdi indtil 3.040.000 kr.)

Læs om reglerne:

Visning af billede: linkiconEjendomsvurdering

Ejendomsværdiskat (ejendomsværdi over 3.040.000 kr.)

Læs om reglerne:

Visning af billede: linkiconEjendomsvurdering 

Ejendomsværdiskat (indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, enlige)

Læs om reglerne:

Visning af billede: linkiconEjendomsvurdering 

Ejendomsværdiskat (indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, ægtepar)

Læs om reglerne:

Visning af billede: linkiconEjendomsvurdering 

Ejendomsværdiskat (progressionsgrænse)

Læs om reglerne:

Visning af billede: linkiconEjendomsvurdering

 

Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere (maksimalt)

Siden 2014  har enlige forsørgere, som har ret til og modtager ekstra børnetilskud efter børnetilskudsloven, fået et ekstra beskæftigelsesfradrag. Det lægges oven i det almindelige beskæftigelsesfradrag.

Visning af billede: linkiconBeskæftigelsesfradrag

Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere (procent)

Siden 2014 har enlige forsørgere, som har ret til og modtager ekstra børnetilskud efter børnetilskudsloven, fået et ekstra beskæftigelsesfradrag. Det lægges oven i det almindelige beskæftigelsesfradrag.

Visning af billede: linkiconBeskæftigelsesfradrag

Gaver til nærtbeslægtede (maksimumsgrænse for afgiftsfri)

Du kan læse om reglerne her:

Visning af billede: linkiconGaver i den nærmeste familie

 

Gaver til svigerbørn (maksimumsgrænse for afgiftsfri)

Du kan læse om reglerne her:

Visning af billede: linkiconGaver i den nærmeste familie

Grøn check

Der er ikke tale om en egentlig check, men om et beløb, der indregnes i skatten. Beløbet indregnes i forskudsopgørelsen og udbetales løbende igennem året via et højere månedligt fradrag.

2017

Beløbets størrelse afhænger af din indkomst og af hvor mange børn, du har. Maksimumbeløbet på 940 kr. aftrappes, når din indkomst er over 388.200 kr. i 2017 - efter AM-bidrag på 8 procent er trukket fra.

Tjener du mindre end 226.900 kr. i 2017, får du 280 kr. ekstra, så din grønne check i alt er på 1.220 kr.

 

2016

Beløbets størrelse afhænger af din indkomst og af hvor mange børn, du har. Maksimumbeløbet på 950 kr. aftrappes, når din indkomst er over 379.900 kr. i 2016 - efter AM-bidrag på 8 procent er trukket fra.

Tjener du mindre end 222.000 kr. i 2016, får du 280 kr. ekstra, så din grønne check i alt er på 1.230 kr.

 

Læs mere om Grøn check.

Jubilæumsgratiale/ fratrædelsesgodtgørelse (bundgrænse)

Jubilæumsgratiale og fratrædelsesgodtgørelse op til 8.000 kr. er skattefri.

Læs mere på Gaver fra arbejdsgiver til ansatte

Julegaver fra arbejdsgiver - skattefri

Julegaver til en værdi på op til 800 kr. (i 2017 og 2016) er skattefrie, med mindre det er kontanter eller gavekort.

Læs om reglerne: 

Visning af billede: linkiconGaver fra arbejdsgiver

 

Kapitalpension (maksimumgrænse for fradrag)

Fra og med 2013 er reglerne for beskatning ændret, så der ikke mere er fradrag for kapitalpensioner.

Visning af billede: linkiconFradrag for kapitalpensioner er afskaffet

Kostgodtgørelse for turistchauffører (pr. døgn ved rejse i Danmark)

Læs om reglerne:

Visning af billede: linkiconSkattefri rejsegodtgørelse  

 

Kostgodtgørelse for turistchauffører (pr. døgn ved rejse i udlandet)

Læs om reglerne:

Visning af billede: linkiconSkattefri rejsegodtgørelse  

Kostgodtgørelse for øvrige lønmodtagere (pr. døgn)

Læs om reglerne:

Visning af billede: linkiconSkattefri rejsegodtgørelse  

Kørselsfradrag (0-24 km)

Også kaldet befordringsfradrag. Hvis du har langt til arbejde, kan du trække et beløb fra i skat.

Visning af billede: linkiconKørselsfradrag (befordringsfradrag)

Kørselsfradrag 25-120 km

Også kaldet befordringsfradrag. Hvis du har langt til arbejde, kan du trække et beløb fra i skat.

Visning af billede: linkiconKørselsfradrag (befordringsfradrag)

Kørselsfradrag over 120 km

Også kaldet befordringsfradrag. Hvis du har langt til arbejde, kan du trække et beløb fra i skat.

Visning af billede: linkiconKørselsfradrag (befordringsfradrag)

Kørselsfradrag over 120 km i visse udkantskommuner

Hvis du har mere end 60 km fra hjem til arbejdsplads og bor i en yderkommune (udkantskommune), kan du få mere kørselsfradrag end normalt.

Visning af billede: linkiconKørselsfradrag (befordringsfradrag)

Kørselsfradrag (indkomstgrænse for ekstra befordringsfradrag)

Også kaldet befordringsfradrag. Hvis du har langt til arbejde, kan du trække et beløb fra i skat.

Læs om reglerne og indkomstgrænsen for ekstra kørselsfradrag:

Visning af billede: linkiconKørselsfradrag (befordringsfradrag)

Kørselsfradrag (Storebæltsforbindelsen med bil/motorcykel pr. passage )

Også kaldet befordringsfradrag. Hvis du har langt til arbejde, kan du trække et beløb fra i skat.

Læs om reglerne og satserne for brofradrag:

Visning af billede: linkiconKørselsfradrag (befordringsfradrag)

Kørselsfradrag (Storebæltsforbindelsen med kollektiv trafik pr. passage)

Også kaldet befordringsfradrag. Hvis du har langt til arbejde, kan du trække et beløb fra i skat.

Læs om reglerne og satserne for brofradrag:

Visning af billede: linkiconKørselsfradrag (befordringsfradrag)

Kørselsfradrag (Øresundsforbindelsen med bil/motorcykel pr. passage)

Også kaldet befordringsfradrag. Hvis du har langt til arbejde, kan du trække et beløb fra i skat.

Læs om reglerne og satserne for brofradrag:

Visning af billede: linkiconKørselsfradrag (befordringsfradrag)

Kørselsfradrag (Øresundsforbindelsen med kollektiv trafik pr. passage)

Også kaldet befordringsfradrag. Hvis du har langt til arbejde, kan du trække et beløb fra i skat.

Læs om reglerne og satserne for brofradrag:

Visning af billede: linkiconKørselsfradrag (befordringsfradrag)

Logigodtgørelse (pr. døgn)

Læs om reglerne:

Visning af billede: linkiconSkattefri rejsegodtgørelse 

Mellemskat
Mellemskat - bundgrænse
Multimedieskat

Læs om reglerne:

Visning af billede: linkiconFri telefon, computer og internet

Opfyldningsfradrag for pensionsindbetalinger

Opfyldningsfradraget er en særlig skatteregel, der sikrer, at du kan fradrage op til 49.300 kr. i 2017 (48.200 kr. i 2016) af dine indbetalinger på en privat pensionsordning med løbende udbetalinger hvert år, indtil hele din indbetaling er trukket fra.

Du kan bruge reglen, når indbetalingsperioden er mindre end 10 år.

Når du indbetaler i kortere tid end 10 år, skal fradraget for den samlede aftalte indbetaling fordeles med 1/10 hvert år. Er det årlige 1/10-fradrag mindre end 49.300 kr. i 2017 (48.200 kr. i 2016), kan du i stedet vælge at "fylde op" til beløbsgrænsen hvert år, indtil hele indbetalingen er fratrukket. Det kaldes derfor opfyldningsfradrag.

Du kan dog ikke fratrække mere end de beløb, du faktisk har indbetalt. Har du flere indbetalinger, som du kan fratrække 1/10 af i samme indkomstår, kan du kun anvende opfyldningsfradraget, hvis summen af 1/10-beløbene er under beløbsgrænsen.

Visning af billede: linkiconPension og efterløn

Personalegoder - med konkret sammenhæng med arbejdet (bagatelgrænse)

Et personalegode er et gode, som din arbejdsgiver betaler, og som du kan bruge privat. Der er forskellige regler for, hvad du skal betale i skat alt efter, hvad det er for et gode.

Læs om reglerne:

Visning af billede: linkiconPersonalegoder

 

Personalegoder - uden konkret sammenhæng til arbejdet (bagatelgrænse)

Et personalegode er et gode, som din arbejdsgiver betaler, og som du kan bruge privat. Der er forskellige regler for, hvad du skal betale i skat alt efter, hvad det er for et gode.

Læs om reglerne:

Visning af billede: linkiconPersonalegoder

Personfradrag (fyldt 18 år)

Alle skatteborgere har et skattefrit personfradrag. Det betyder, at du ikke skal betale skat af alle de penge, du tjener. Personfradraget bliver reguleret en gang om året efter nogle helt specielle regler. SKAT indregner automatisk dit personfradrag, når din skat bliver beregnet.

Visning af billede: linkiconForskudsopgørelse og skattekort

Personfradrag (under 18 år)

Alle skatteborgere har et skattefrit personfradrag. Det betyder, at du ikke skal betale skat af alle de penge, du tjener. Personfradraget bliver reguleret en gang om året efter nogle helt specielle regler. SKAT indregner automatisk dit personfradrag, når din skat bliver beregnet.

Visning af billede: linkiconForskudsopgørelse og skattekort

Ratepension og ophørende alderspension (maksimumgrænse)

Læs om reglerne:

Visning af billede: linkiconPension og efterløn

Rejsefradrag (maksimumgrænse)

Læs om reglerne:

Visning af billede: linkiconRejsefradrag

Rejsegodtgørelsessats (tillæg)
Restskat (grænse for indregning)

Har du betalt for lidt i skat i løbet af året, skal du betale restskat. Hvis du skal betale restskat, fremgår det af din årsopgørelse.

Visning af billede: linkiconBetal skat (restskat)

Restskat: Dag-til-dag-rente

Hvis du har betalt for lidt i skat året før, skal du betale restskat året efter. Der beregnes dag-til-dag-rente fra 1. januar og frem 1. juli (med mindre det er en weekenddag), hvor fristen for frivillig indbetaling udløber. Du kan se, om du skal betale restskat, når din årsopgørelse kommer i marts.

Klik på linket og læs mere om renterne under overskriften "Renter og procenttillæg for restskat".

Visning af billede: linkiconBetal skat (restskat)

Restskat: Procenttillæg

Hvis du har betalt for lidt i skat året før, skal du betale restskat året efter. Hvis ikke du betaler inden fristen for frivillig betaling af restskat udløber 1. juli (med mindre det er en weekenddag), skal du betale procenttillæg af restskatten. 

Klik på linket og læs mere om renterne under overskriften "Renter og procenttillæg for restskat".

Visning af billede: linkiconBetal skat (restskat)

Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel i egen bil eller motorcykel indtil 20.000 km/år)

Også kaldet befordringsgodtgørelse. Hvis din arbejdsgiver beder dig om at køre i din egen bil i arbejdstiden, kan arbejdsgiveren udbetale dig kørselsgodtgørelse efter nogle faste satser for hver kilometer, du kører.

Visning af billede: linkiconKørselsgodtgørelse - skattepligtig og skattefri

 

Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel i egen bil eller motorcykel ud over 20.000 km/år)

Også kaldet befordringsgodtgørelse. Hvis din arbejdsgiver beder dig om at køre i din egen bil i arbejdstiden, kan arbejdsgiveren udbetale dig kørselsgodtgørelse eter mogle faste satser for hver kilometer, du kører.

Visning af billede: linkiconKørselsgodtgørelse - skattepligtig og skattefri

 

Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel på egen cykel, knallert eller EU-knallert)

Også kaldet befordringsgodtgørelse. Hvis din arbejdsgiver beder dig om at køre i din egen bil i arbejdstiden, kan arbejdsgiveren udbetale dig kørselsgodtgørelse eter mogle faste satser for hver kilometer, du kører.

Visning af billede: linkiconKørselsgodtgørelse - skattepligtig og skattefri 

Skatteloft (personlig indkomst)

Skatteloftet angiver, hvor høj en samlet skatteprocent, man kan komme til at betale af sin indkomst.

Det vil sige, at din samlede indkomstskat til stat og kommune (kommuneskat + sundhedsbidrag + bundskat + topskat) ikke beregnes med mere end skatteloftet af nogen del af din indkomst. Kirkeskat og arbejdsmarkedsbidrag regnes ikke med under skatteloftet.

Skatteloft (positiv nettokapitalindkomst)

Skatteloftet angiver, hvor høj en samlet skatteprocent, man kan komme til at betale af sin indkomst.

Med virkning fra og med indkomståret 2010 blev der indført yderligere et skatteloft - for positiv nettokapitalindkomst. Det betyder, at positiv nettokapitalindkomst højst kan beskattes med 47,5 procent i 2011, med 45,5 procent i 2012, med 43,5 procent i 2013 og med 42 procent i 2014, 2015 og 2016. I 2017 er procenten også 42.

 

Skattesatser for aktieindkomst (laveste trin)
Skattesatser for aktieindkomst (mellemste trin)
Skattesatser for aktieindkomst (øverste trin)
Sommerhusudlejning - 40 pct.-reglen (bundfradrag ved indberetning af lejeindtægt gennem bureau)

Læs om reglerne: 

Visning af billede: linkiconDu udlejer dit sommerhus eller din ferielejlighed

Sommerhusudlejning - 40 pct.-reglen (bundfradrag ved selvangivelse af lejeindtægt)

Læs om reglerne:

Visning af billede: linkiconDu udlejer dit sommerhus eller din ferielejlighed

Sommerhusudlejning - 40 pct.-reglen (bundfradrag)
Sundhedsbidrag

Sundhedsbidrag er en skat på 2 procent i 2017 (3 procent i 2016), der betales af alle, der har en skattepligtig indkomst, der overstiger personfradraget. Sundhedsbidraget er med til at betale for de regionale og kommunale sundhedsudgifter, som for eksempler hospitaler.

Topskat

2017

Du skal betale topskat af den del af din personlige indkomst, der overstiger 479.600 kr. (521.304 kr. før AM-bidrag er trukket fra) i 2017.

Eventuel positiv nettokapitalindkomst over 42.800 kr. regnes med i grundlaget for topskatten.

Det er ikke muligt at overføre en uudnyttet del af bundfradraget på de 479.600 kr. til en eventuel ægtefælle. Derimod kan der godt overføres en uudnyttet del af bundfradraget på de 42.800 kr.

2016

Du skal betale topskat af den del af din personlige indkomst, der overstiger 467.300 kr. (507.935 kr. før AM-bidrag er trukket fra) i 2016.

Eventuel positiv nettokapitalindkomst over 41.900 kr. regnes med i grundlaget for topskatten.

Det er ikke muligt at overføre en uudnyttet del af bundfradraget på de 467.300 kr. til en eventuel ægtefælle. Derimod kan der godt overføres en uudnyttet del af bundfradraget på de 41.900 kr.

2015

Du skal betale topskat af den del af din personlige indkomst, der overstiger 459.200 kr. (499.130 kr. før AM-bidrag er trukket fra) i 2015.

Eventuel positiv nettokapitalindkomst over 41.400 kr. regnes med i grundlaget for topskatten.

Det er ikke muligt at overføre en uudnyttet del af bundfradraget på de 459.200 kr. til en eventuel ægtefælle. Derimod kan der godt overføres en uudnyttet del af bundfradraget på de 41.400 kr.

 

Topskat (bundgrænse efter AM-bidrag er fratrukket)

2017

Du skal betale topskat af den del af din personlige indkomst, der overstiger 479.600 kr. (521.304 kr. før AM-bidrag er trukket fra) i 2017.

Eventuel positiv nettokapitalindkomst over 42.800 kr. regnes med i grundlaget for topskatten.

Det er ikke muligt at overføre en uudnyttet del af bundfradraget på de 479.600 kr. til en eventuel ægtefælle. Derimod kan der godt overføres en uudnyttet del af bundfradraget på de 42.800 kr.

2016

Du skal betale topskat af den del af din personlige indkomst, der overstiger 467.300 kr. (507.935 kr. før AM-bidrag er fratrukket) i 2016.

Eventuel positiv nettokapitalindkomst over 41.900 kr. regnes med i grundlaget for topskatten.

Det er ikke muligt at overføre en uudnyttet del af bundfradraget på de 467.300 kr. til en eventuel ægtefælle. Derimod kan der godt overføres en uudnyttet del af bundfradraget på de 41.900 kr.

2015

Du skal betale topskat af den del af din personlige indkomst, der overstiger 459.200 kr. (499.130 kr. før AM-bidrag er fratrukket) i 2015.

Eventuel positiv nettokapitalindkomst over 41.400 kr. regnes med i grundlaget for topskatten.

Det er ikke muligt at overføre en uudnyttet del af bundfradraget på de 459.200 kr. til en eventuel ægtefælle. Derimod kan der godt overføres en uudnyttet del af bundfradraget på de 41.400 kr.

 

 

Udligningsskat

Læs om reglerne her:

Visning af billede: linkiconPension og efterløn

Udligningsskattegrænse

Læs om reglerne her:

Visning af billede: linkiconPension og efterløn

Udligningsskattegrænse (maks. uudnyttet bundfradrag til overførsel mellem ægtefæller)

Udligningsskatten lægges på de fleste pensionsudbetalinger for eksempel folkepension, ATP, løbende alderspension, herunder livrente, tjenestemandspension og ægtefællepension samt ratepension, der til sammen overstiger 388.200 kr. i 2017 (379.900 kr. i 2016).

Udligningsskatten er 6 procent i 2011-2014. Fra og med 2015 udfases udligningsskatten med 1 procent årligt og er dermed helt væk i 2020.

Du skal ikke betale udligningsskat af invalidepension og førtidspension, efterløn og fleksydelser fra en obligatorisk udenlandsk social sikringsordning, kapitalpension og supplerende engangsydelse samt aldersforsikring , aldersopsparing og supplerende engangssum.

Der kan overføres et uudnyttet bundfradrag i 2017 på højst 129.500 kr.  (højst 126.700 kr. i 2016) mellem ægtefæller.

Du behøver ikke selv gøre noget for at få et eventuelt bundfradrag overført. Hvis du eller din ægtefælle har ret til et overført bundfradrag, gør SKAT det automatisk. Du kan se, om du har fået bundfradraget på din årsopgørelse.

Værdi af fri bil (beregnes af mindst)

Læs om reglerne:

Visning af billede: linkiconSkat af fri bil (firmabil)

Værdi af fri bil (bilens værdi indtil 300.000 kr.)

Læs om reglerne:

Visning af billede: linkiconSkat af fri bil (firmabil)

Værdi af fri bil (bilens værdi over 300.000 kr.)

Læs om reglerne: 

Visning af billede: linkiconSkat af fri bil (firmabil)

Værdi af fri sommerbolig (uge 22-34)

Læs om reglerne:

Visning af billede: linkiconFritidsbolig og lystbåd 

Værdi af fri sommerbolig (øvrige uger)

Læs om reglerne:

Visning af billede: linkiconFritidsbolig og lystbåd

 

Værdi af fri telefon, computer og internet

Læs om reglerne:

Visning af billede: linkiconFri telefon, computer og internet

Øvrige lønmodtagerudgifter (bundgrænse)

Læs om reglerne for øvrige lønmodtagerudgifter

Visning af billede: linkiconFradrag for arbejdstøj, faglitteratur, kurser m.m.