2017
27/42 pct.
2016
27/42 pct.
2015
27/42 pct.
2014
27/42 pct.
2013
27/42 pct.
2012
27/ 42 pct.
2011
28/ 42 pct.

Aktieindkomsten omfatter aktieudbytte fra danske og udenlandske selskaber samt fortjenester og tab ved salg.

Læs om reglerne:

Aktier og andre værdipapirer