Menu

Arbejdsmarkedsbidrag (am-bidrag)

Arbejdsmarkedsbidrag (am-bidrag) er en skat på 8 %, som du betaler af al løn.

Din arbejdsgiver trækker am-bidraget af din løn efter, at ATP og eget pensionsbidrag er fratrukket.

Hvad betaler du am-bidrag af?

 • A-indkomst (almindelig løn, løntilskud)

 • Honorarer (fx hvis du har holdt foredrag)

 • Bestyrelseshonorarer

 • Feriepenge

 • Ferietillæg (som lønmodtagere med ret til løn under ferie får)

 • Periodiske udgiftsgodtgørelser (som ikke er skattefri rejse-/befordringsgodtgørelse)

 • Fri bil

 • Fri kost og logi

 • Fri telefon og andre personalegoder

 • Overskud af selvstændig virksomhed

 • Gratialer

 • Udenlandske indkomster

Hvad betaler du ikke am-bidrag af?

 • SU

 • Pension

 • Efterløn

 • Kontanthjælp

 • Revalideringsydelse

 • Ledighedsydelse

 • Fleksydelse

 • Dagpenge

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Fik du svar på dine spørgsmål?