Menu

Legater og uddelinger fra fonde og foreninger

Som hovedregel skal du betale skat af legater, men uddelinger fra foreninger og fonde godkendt af SKAT til at uddele midler til fx sociale formål, er skattefri op til 10.000 kr. Studielegater er også under visse betingelser skattefrie. 

Uddelinger fra fonde og foreninger

Uddelinger fra foreninger og fonde godkendt af SKAT til at uddele midler til sociale og sygdomsbekæmpende formål, er skattefri op til 10.000 kroner. Den del, der overstiger 10.000 kroner, skal du betale skat af. Hvis du har modtaget mere end 10.000 kr., vil beløbet stå i rubrik 17 på din årsopgørelse. Hvis beløbet er forkert, skal du få det rettet ved at bede giveren om at lave en ny indberetning til SKAT.

Alle danske foreninger og fonde, der uddeler skattepligtige legater, har pligt til at indberette beløbene til SKAT. Du har pligt til at tjekke, om beløbet er rigtigt.

Legater fra udenlandske foreninger og fonde bliver ikke indberettet for dig. Det skal du selv gøre i rubrik 20.

Godkendte fonde og foreninger

Studielegater er under visse betingelser skattefrie

Du skal ikke betale skat af et studielegat, som du bruger til studierejser i udlandet, Færøerne eller Grønland, så længe du bruger legatet til dækning af sædvanlige udgifter til rejser mellem Danmark og studiestedet og sædvanlige meromkostninger ved opholdet på studiestedet.

Samtidig må legatet ikke overstige følgende satser:

  • For kost og småfornødenheder: 487 kr. pr. døgn i 2017 (477 kr. pr. døgn. i 2016)
  • For logi: 209 kr. pr. døgn i 2017 (205 kr. pr. døgn. i 2016)

Standardsatsen til dækning af omkostninger for kost og småfornødenheder kan kun benyttes i de første 12 måneder af opholdet på studiestedet.

Der er også skattefrihed for den del af legatet, der dækker dokumenterede udgifter til undervisning og anden betaling til studiestedet.

Du skal ikke indberette til SKAT, hvis legatet er skattefrit. Udbetaleren (fx fonden) skal indberette legatet til SKAT som skattefrit.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.
Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Fik du svar på dine spørgsmål?