02 Skat; attestationer

Kategori: Privat

Blanketter for virksomheder og borgere


Nr.Titel
02.007Anmeldelse om anskaffelse af aktiver i forbindelse med hævning på etableringskonto
02.008Omkostningsgodtgørelse
02.016 NT2Erklæring om fritagelse for skattetræk i løn erhvervet fra dansk arbejdsgiver for arbejde udført i et andet nordisk land
02.017 NT 3Meddelelse om at træk af A-skat sker i arbejdsstaten
02.032Erklæring/Revisor
02.033Erklæring i medfør af pensionsbeskatningslovens § 15 A, stk. 8, jf. § 14 i bekendtgørelse om beskatningen af pensionsordninger
02.034 DA/ENGBopæls- og skatteforhold/
Residence and tax liability
02.035 DA/DEBescheinigung der Wohnsitz- und Steuerverhältnisse / Bopæls- og skatteforhold, 02.035
02.036 DA/FRAttestation de situation de domicile et situation fiscale / Bopæls- og skatteforhold, 02.036
02.037 DA/ESSituación de domicilio y situación fiscal / Bopæls- og skatteforhold, 02.037
02.038Bopæls- og skatteforhold
02.039 DA/ITResidenza e informazioni fiscali / Bopæls- og skatteforhold, 02.039
02.042Certificate of Residency / Hjemstedserklæring, 02.042
02.043Samtykkeerklæring vedrørende partsrepræsentation
02.043 ENDeclaration of consent (Declaration of consent for SKAT to contact an agent representing a party)
02.044 ENAttestation af skatteforhold / Certificate of tax liability, 02.044
02.045 DA/DEAttestation af skatteforhold / Bescheinigung der Steuerverhältnisse, 02.045
02.046 DA/FRAttestation af skatteforhold/Attestation de revenu de source etrangère, 02.046
02.048Serviceerklæring - Håndværkerfradrag
02.050Hjemstedserklæring for privatpersoner/Place of residence statement for private individuals