Indberet selskabsskat

Du skal indberette din selskabsskat i SKATs onlineløsning TastSelv Selskabsskat. Det gælder alle selskaber, fonde og foreninger.

Det skal du indberette i TastSelv Selskabskat  

 TastSelv Selskabsskat er åben for indberetning af oplysninger om selskabets grundregistreringer samt selskabets selvangivelse. Det betyder, at selskaber, fonde og foreninger, hvis det er relevant, skal indberette:

  • Skattemæssige restunderskud fra tidligere indkomstår
  • Ændring af sambeskatningsforhold
  • International sambeskatning
  • Oplysninger om skattefri omstruktureringer
  • Omlægning af indkomstår
  • Oplysning om skatteregnskab i fremmed valuta
  • Selvangivelse.

Det er ikke længere muligt at sende selvangivelsen til os med almindelig post eller indberette via den tidligere løsning i TastSelv Erhverv.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til SKAT på telefon 72 22 28 82.

TastSelv Selskabsskat - Generel information (PDF)

Log på TastSelv Erhverv og vælg Skat