Betal frivillig acontoskat og selskabsskat

Den ordinære acontoskat betales to gange årligt i lige store rater. Fra februar kan selskabet se de ordinære rater i TastSelv Erhverv. Selskabet kan selv nedsætte eller hæve beløbet (frivillig acontoskat). Raterne er beregnet som 50 procent af gennemsnittet af de seneste tre års selskabsskat.

  • Betalingsfrister for både ordinær og frivillig acontoskat er 21. marts og 21. november 2016.
    (da de normale satser d. 20.03 og d. 20.11. falder på søndage i 2016, er fristen rykket til førstkommende bankdag)
  • Betalingsfrist for tredje frivillige acontoskatterate 2016 er den 1. februar 2017.
  • Selskabet betaler via Skattekontoen. Betalingslinjen som selskabet skal bruge, står på opkrævningen eller i selskabets Skattekonto, stamoplysninger i TastSelv Erhverv.

Indberet og betal frivillig acontoskat

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

Fik du svar på dine spørgsmål?