Juridiske nyheder

Nyheder offentliggjort i februar (01-02-2018 - 18-02-2018)
februarDato f.off.SKM/ISBN-nr.OverskriftTypeEmne
16-02-18SKM2018.77.HRÆndringer af godkendt leasingaftale – ikke fuld registreringsafgift af leasingkøretøjDomMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
16-02-18SKM2018.76.BRSkattepligt - fraflytningDomForskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
16-02-18SKM2018.75.SRTinglysningsafgift - anvendelse af afgiftspantebreve efter opdeling i ejerlejlighederBindende svarTinglysningsafgift
14-02-18SKM2018.74.SRJubilæumsgratiale - medarbejder i koncernBindende svarPersonlig indkomst
14-02-18SKM2018.73.SRJubilæumsgratiale - medarbejder i koncernBindende svarPersonlig indkomst
14-02-18SKM2018.72.SRJubilæumsgratiale - medarbejder i koncernBindende svarPersonlig indkomst
14-02-18SKM2018.71.SRJubilæumsgratiale - medarbejder i koncernBindende svarPersonlig indkomst
14-02-18SKM2018.70.SRGaveoverdragelse af aktier til mindreårigt barn - beskatning af udbytteBindende svarAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
14-02-18SKM2018.69.SRFast driftssted - JuletræsplantageBindende svarSelskabsbeskatning
13-02-18SKM2018.68.BREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - reaktionsfristen - befordringsfradrag - fradrag for renteudgifter og børnebidrag - afvisningDomFradrag og afskrivninger
12-02-18 Praksisændring - Genoptagelse - Momsfritagelse - Transaktioner i nær tilknytning til undervisning - udkast til styresignalUdkast til styresignalMomsfritagelse og -godtgørelse
12-02-18SKM2018.67.BRGrundværdiansættelse - tilsidesættelse af skønserklæring - jordbundsforhold - handelsværdiDomEjendomsvurdering
12-02-18SKM2018.66.VLRFuld skattepligt til Danmark - fraflytning - sommerhus - erhvervsmæssige interesser i DanmarkDomForskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
12-02-18SKM2018.65.ØLRIndsætninger på konto - direktør og medindehaver - skiftende forklaringer - løn - eller aktieindkomst - nye anbringenderDomPersonlig indkomst
12-02-18SKM2018.64.LSRItaliener udstationeret til Danmark - Opfyldelse af betingelserne i kildeskattelovens §§ 48 E-F (forskerskatteordningen)AfgørelsePersonlig indkomst
12-02-18SKM2018.63.SANSTForældelse i forbindelse med gæld til det offentligeAfgørelseForældelse
12-02-18SKM2018.62.LSRTransfer pricing korrektionAfgørelseTransfer pricing
09-02-18SKM2018.61.BRSkattefri rejsegodtgørelse - arbejdsgiverkontrol - lastbilchaufførDomForskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
09-02-18 Genoptagelse - lempelse for dobbeltbeskatning - udkast til styresignalUdkast til styresignalUdenlandsk indkomst
09-02-18SKM2018.60.HRArbejdsskib - ikke i "international trafik" - Nordisk dobbeltbeskatningsoverenskomstDomUdenlandsk indkomst
09-02-18SKM2018.59.BRSkønsmæssig ansættelse - skattepligtig indkomst - negativt privatforbrugDomPersonlig indkomst
09-02-18SKM2018.58.HRSkatteansættelse - strafbart forhold - forældelseDomPersonlig indkomst
09-02-18SKM2018.57.BRUdlodningsbeskatning - stråmand - løn eller udbytte - lån eller udbytte - periodiseringDomPersonlig indkomst
08-02-18 Gløgg tilsat spiritus - genoptagelse - udkast til styresignalUdkast til styresignalTarifering + Øl, vin, spiritus og mineralvand
08-02-18SKM2018.56.ØLREkstraordinær skatteansættelse - reele ejer - aktieavancebeskatningDomAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
08-02-18SKM2018.55.ØLRTonnageskat - forretningsmæssig drift - sagsomkostninger i indbringersagDomTonnageskat
07-02-18 Regulering for momsfradragsprocenten i energiafgiftslovene, når virksomheden samtidig betaler en kvadratmeterafgift.Udkast til styresignalEnergi og kuldioxid
06-02-18SKM2018.54.BRKulafgift - kontrakt godkendt af ElprisudvalgetDomEnergi og kuldioxid
06-02-18SKM2018.53.BREkstraordinær genoptagelse - Særlige omstændighederDomNår man ønsker en sag genoptaget
05-02-18SKM2018.52.SRSkattefritaget varmeværks indgåelse af samarbejdeBindende svarSelskabsbeskatning
02-02-18SKM2018.51.BREftergivelse af gæld - skønsmæssig afslag -retlige manglerDomEftergivelse og gældssanering
02-02-18SKM2018.50.ØLRHovedaktionærs mellemregning med selskab beskattet som løn – forklaring om fejlagtig bogføring ej støttet af objektive kendsgerningerDomPersonlig indkomst
01-02-18SKM2018.49.BRKursgevinst - Gældseftergivelse - BetalingsevneDomPersonlig indkomst