Juridiske nyheder

Nyheder offentliggjort i november (01-11-2017 - 21-11-2017)
novemberDato f.off.SKM/ISBN-nr.OverskriftTypeEmne
20-11-17SKM2017.655.VLRNedsættelse af skattepligtig indkomst – salg af anparter – aktieavancebeskatningDomAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
20-11-17SKM2017.654.SRSkattefrie arbejdsredskaber og hjælpemidlerBindende svarPersonlig indkomst
20-11-17SKM2017.653.SRSærlig aktieklasse og sammenlægning af aktieklasserBindende svarAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
17-11-17SKM2017.652.ØLRStraf - skatte- og momssvig - kildeskat - brødre - dokumentfalskDomStraf
17-11-17SKM2017.651.SRSkattepligt til Danmark af pensionBindende svarPersonlig indkomst
17-11-17SKM2017.650.SKATSupplerende pålæg om oplysningspligt efter momslovens § 75, stk. 5MeddelelseKontrolbestemmelser + Handel med udlandet og betalingspligtige personer
15-11-17SKM2017.649.SRHåndværkerfradrag ved installation af el-fyrBindende svarPersonlig indkomst
14-11-17SKM2017.648.SRMoms - ingen fradragsret for bespisning af skuespillere, statister og ansatte ved filmoptagelserBindende svarFradrag
14-11-17SKM2017.647.SRGodtgørelse af elafgift til varmepumpeBindende svarEnergi og kuldioxid
13-11-17SKM2017.646.SRVirksomhedsordningen - sikkerhedsstillelse - interessentskaberBindende svarVirksomhedsordningen og kapitalafkastordningen
13-11-17SKM2017.645.SRGældseftergivelse - Koncernforbundne selskaber - Skattefri - ValutakursgevinstBindende svarSelskabsbeskatning
13-11-17SKM2017.644.SKATRentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2 for 2018SKAT-meddelelseSelskabsbeskatning
13-11-17SKM2017.643.SKATRentesatser efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 8-11 for 2017SKAT-meddelelseSelskabsbeskatning
13-11-17SKM2017.642.SKATStandardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2 for 2018SKAT-meddelelseSelskabsbeskatning
13-11-17SKM2017.641.SKATRentesatserne til beregning af dag-til-dag-rente mv. for 2017SKAT-meddelelseForskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
13-11-17SKM2017.640.SRMoms - udviklingsprojekt - tilskud og momsfradragBindende svarMomsgrundlag
13-11-17SKM2017.639.BRStraf - udeblivelsesdom - andengangsovertrædelse af momsbekendtgørelsenDomStraf
10-11-17SKM2017.638.SRGrænseoverskridende skattepligtig fusionBindende svarSelskabsbeskatning
10-11-17SKM2017.637.SRTrust - transparent - stifterBindende svarAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
09-11-17SKM2017.636.SANSTAfvisning af klageAfgørelseNår man vil klage
09-11-17SKM2017.635.LSREt selskabs beskatning af modtagne licensindtægter - PeriodiseringAfgørelseSelskabsbeskatning
09-11-17SKM2017.634.SRMoms - Investeringsgode - Regulering - Overdragelse af IT-systemBindende svarLønsumsafgiftspligt og registrering + Fradrag
09-11-17978-87-417-0111-0TariferingsforordningerJuridisk vejledningTarifering
08-11-17SKM2017.633.SRBruttolønsordning til betaling af studieafgiftBindende svarPersonlig indkomst
08-11-17SKM2017.632.SRHåndværkerfradrag ved benyttelse af underentreprenørBindende svarPersonlig indkomst + Fradrag og afskrivninger
07-11-17SKM2017.631.SRPensionsordning - virksomhedsordningen - køb af aktier for opsparet overskudBindende svarVirksomhedsordningen og kapitalafkastordningen
07-11-17SKM2017.630.BRAfvisningDomNår man vil klage
07-11-17SKM2017.629.SRPeriodisering af tilskud - straksafskrivningBindende svarFradrag og afskrivninger
06-11-17SKM2017.628.SRInvesteringsordning - transparent - dobbeltbeskatningsoverenskomster - udbytteBindende svarAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
06-11-17SKM2017.627.SRMomspligt af ydelser i form af træning af servicehundeBindende svarMomsfritagelse og -godtgørelse
03-11-17SKM2017.626.SRBegrænset skattepligt, retmæssig ejer, omgåelsesklausulBindende svarSelskabsbeskatning
03-11-17SKM2017.625.BRIndsætninger bankkonto - skattepligtig gave - ekstraordinær genoptagelseDomArv og gaver
02-11-17SKM2017.624.SRVindmølleandele, skematisk ordning kunne ikke anvendesBindende svarPersonlig indkomst
02-11-17SKM2017.623.ØLREjendomsavance – parcelhusreglen – forældrekøb kort frist – ekstraordinær genoptagelseDomForskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
02-11-17SKM2017.622.SKATUdtagning af aktiver, der fejlagtigt indgår i virksomhedsordningen - styresignalStyresignalVirksomhedsordningen og kapitalafkastordningen
01-11-17SKM2017.621.SRMomsfritagelse af vaccinationer udført af underleverandørBindende svarMomsfritagelse og -godtgørelse
01-11-17SKM2017.620.SRPartnerselskab - fast driftssted - solcelleanlægBindende svarTinglysningsafgift
01-11-17SKM2017.619.ØLRSagsomkostninger – retsplejeloven – ophævelse af omkostningerKendelseNår man vil klage
01-11-17SKM2017.618.VLRSagsomkostninger – retsplejeloven – sagsomkostninger ikke ophævetKendelseNår man vil klage