Kvartalsafgift

Registreringsafgift af motorkøretøjer

Vis printvenlig udgave
Undertitel
Registreringsafgift af motorkøretøjer
Dokumenttype
Blanket
Blanketnummer
21.033
Formål med og beskrivelse af blanketten

Anvendes af virksomheder og borgere, der ønsker at afgiftsberigtige et køretøj ved at betale kvartalsafgift (udlændingebiler og firmabiler).

Der kan efter ansøgning blive givet tilladelse til ratevis (kvartalsvis) betaling af registreringsafgift for registreringspligtige motorkøretøjer.

Blanketten udfyldes, underskrives og sendes elektronisk via Skat.dk/kontakt eller med post til:

SKAT
Motor

Helgeshøj Allé 9
2630 Taastrup

Køretøjet bliver værdifastsat af SKAT, så registreringsafgiftsbeløbet kan beregnes.

Ansøgningen skal vedlægges dokumentation for, at opholdet er tidsbegrænset.

Pdf-udgave

Hent blanket 21.033

Henvendelse rettes til
72 22 18 18
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.