Blanketnummer
49.023
Formål med og beskrivelse af blanketten
Værdipapirer, der ikke er registreret i Værdipapircentralen, skal deponeres i et pengeinstitut.
Digital løsning

 

Pdf-udgave

Hent blanket   49.023

Link til vejledning

Henvendelse rettes til
72 22 18 18 eller personlig henvendelse til kommunens borgerservice eller skattecentrene + Erhvervs- og Selskabsstyrelsen