Erklæring V - om deponering af værdipapirer i udlandet

Vis printvenlig udgave
Dokumenttype
Blanket
Blanketnummer
49.023
Formål med og beskrivelse af blanketten
Værdipapirer, der ikke er registreret i Værdipapircentralen, skal deponeres i et pengeinstitut.
Pdf-udgave

Hent blanket   49.023

Link til vejledning

Digital løsning

 

Henvendelse rettes til
72 22 18 18 eller personlig henvendelse til kommunens borgerservice eller skattecentrene + Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.