Afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.

SKM nummerOverskriftDatoEmne
SKM2017.709.HRBeregning af indbringelsesfristen - korrigeret afgørelse fra Landsskatteretten24-11-17Andet om momsKendelse
SKM2017.675.HREn kommanditists selvskyldnerkaution for kommanditselskabets bankgæld kunne ikke medtages på kommanditistens fradragskonto16-11-17Fradrag og afskrivningerDom
SKM2017.674.HREn kommanditists selvskyldnerkaution for kommanditselskabets bankgæld kunne ikke medtages på kommanditistens fradragskonto16-11-17Fradrag og afskrivningerDom
SKM2017.588.HREjendomsavance - kommunes overtagelse efter planloven - ikke ekspropriation09-10-17EjendomsvurderingDom
SKM2017.513.HRFradrag - almindelig løn til egne ansatte - fordeling - praksis passivitet30-06-17Fradrag og afskrivningerDom
SKM2017.512.HRFradrag for driftsomkostninger - almindelig løn til egne ansatte - fordeling - praksis - passivitet30-06-17Fradrag og afskrivningerDom
SKM2017.506.HRBeskatning af erstatning for positiv opfyldelsesinteresse – subsidiær beskatningsret – den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst – skatteproces/”nyt” anbringende16-08-17SelskabsbeskatningDom
SKM2017.465.HRAktieavancebeskatning - henstandsbeløb - fri bevægelighed02-06-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2017.330.HRFradrag for forbedringer i grundværdien - storparcel - forsyningsledninger - hovedanlæg - fast administrativ praksis - betydning af (fiktiv) udstykning04-04-17EjendomsvurderingDom
SKM2017.327.HRIndberetningspligt og – ret for fagforeningskontingenter modtaget fra pensionister26-04-17Indberetning, regulering og efterangivelseDom
SKM2017.286.HROmberegnet grundværdi - grundskatteloft - ny udstykket ejendom - basisår - forventningsprincip07-02-17EjendomsvurderingDom
SKM2017.224.HREkstraordinær genoptagelse – særlige omstændigheder21-02-17Personlig indkomstDom
SKM2017.126.HRSømandsbeskatning – statsstøtte – grundlovens § 4323-11-16Personlig indkomstDom
SKM2017.119.HRSkatteyders døgnplejeaktivitet - selvstændig erhvervsvirksomhed - henvist til landsretten11-11-16Personlig indkomstKendelse
SKM2017.3.HRIT-ydelser fra underleverandør til bank momsfritaget16-09-16MomspligtDom