Den 29. oktober 2014 underskrev skatteministeren en international aftale om automatisk udveksling af oplysninger om finansielle konti. Ved direktiv 2014/107/EU (DAC2) er aftalen blevet en del af EU-retten.

Fik du svar på dine spørgsmål?