Menu

One stop moms

Fra 1. januar 2015 gælder der særlige momsregler for tele- og elektroniske ydelser og radio- og tv-spredningstjenester, der sælges til private forbrugere i EU.

 

Momsreglerne 

Fra 1. januar 2015 skal moms beregnes, angives og betales i det land, hvor ydelserne forbruges.

Din virksomhed skal registreres samt angive og betale moms i alle de lande, hvor du sælger ydelserne. Du kan også vælge at registrere virksomheden i ét land og angive og betale EU-moms der. Ordningen hedder One stop moms.

Hvis du vil registreres for One stop moms i Danmark, skal din virksomhed have hjemsted for sin økonomiske virksomhed i Danmark eller have hjemsted for sin økonomiske virksomhed uden for EU.

Telecommunications, broadcasting and electronic services (europa.eu)

Uddybning af de ydelser, der er omfattet

Følgende typer af ydelser er omfattet af de nye regler (listen er ikke udtømmende):

Elektronisk leverede ydelser

 • Levering og hosting af websteder
 • Fjernvedligeholdelse af software og hardware
 • Levering og ajourføring af software
 • Levering af billeder, tekster og information
 • At stille databaser til rådighed
 • Levering af musik, film og spil, herunder hasardspil og andre spil om penge
 • Politiske, kulturelle, kunstneriske, sportslige og videnskabelige eller uddannelsesmæssige udsendelser eller begivenheder
 • Levering af fjernundervisning mv.
 • Datingsites

Teleydelser

 • Telefoniydelser - både fastnet og mobil
 • Videotelefoni, telefonydelser via internettet
 • Voicemail, viderestilling
 • Personsøger
 • Fax, audioteksttjenester mv.
 • Telefonkort

Radio- og tv-spredningstjenester

 • Radio- og tv-programmer (broadcasting).

Frist for registrering

Hvis du allerede sælger ydelser, der kan omfattes af ordningen, kan du registrere dig per d. 1. i et kvartal. Hvis du begynder at sælge ydelser, der kan omfattes af ordningen, skal du registrere din virksomhed indtil den 10. i måneden efter, at du er begyndt at sælge ydelserne. Hvis du ikke registrerer din virksomhed i One stop moms inden denne frist, skal du registrere din virksomhed i de EU-lande, din virksomhed sælger One stop moms ydelser til.

Sådan gør du:

 1. Udfyld blanket 31.041 (Ring til SKAT på telefon 72 22 28 67, hvis du har brug for hjælp)
 2. Send blanketten til Erhvervsstyrelsen (adresse står på blanketten).
 3. Erhvervsstyrelsen sender data videre til SKAT, der registrerer din virksomhed.
 4. Du modtager et nyt registreringsbevis fra SKAT, når anmodning om registrering er godkendt. Kan registreringen ikke gennemføres med det samme, får du et kvitteringsbrev, hvor der står, hvornår du modtager beviset.
 5. SKAT sender registreringsoplysningerne til de andre EU-lande, så de ved, at din virksomhed vil afregne moms via One stop moms, og ikke direkte til de pågældende lande.
 6. Du skal angive og betale One stop moms for de kvartaler, hvor din virksomhed er registreret. Du angiver i et menupunkt for One stop moms under Moms i TastSelv Erhverv. Hvis du anvender digital signatur skal du huske, at få din lokale administrator til at tildele dig rettighederne for at indberette One stop moms (M1SS). Husk at One stop moms skal indberettes senest den 20. i måneden efter kvartalet der indberettes for.
 7. Virksomheder der indberetter deres almindelige moms halvårligt, skal desuagtet indberette One stop moms for hvert kvartal. 

Læs om tildeling af rettigheder til medarbejdere

Indberetning

Du indberetter gennem TastSelv Erhverv, under moms. Her skal du indberette dit salg og din opkrævede moms for salg til andre EU-lande. Fordelen ved systemet er, at din virksomhed ikke skal indberette moms til hvert enkelt EU-land, men kan gøre det samlet til deres sædvanlige skattevæsen (SKAT i Danmark).

One stop moms og den almindelige momsangivelse

De ydelser der indberettes til One stop moms skal medtages i rubrik C på den almindelige momsangivelse. Fradrag for dansk købsmoms og moms af udenlandsk vare- /ydelseskøb, skal indberettes på virksomhedens almindelige momsangivelse. Moms betalt i andre EU-lande, skal søges tilbage via Momsrefusion på TastSelv.

Virksomhed uden for EU

Hvis din virksomhed sælger ydelser omfattet af One stop moms til lande inden for EU, kan din virksomhed blive registreret i den danske One stop moms ordning. Din virksomhed er det der kaldes en VoeS-virksomhed. For at blive oprettet som en VoeS virksomhed, skal du ringe til SKAT på telefon 72 37 02 00 for at få den blanket du skal udfylde, ellers er processen magen til den for en dansk virksomhed.

Manglende indberetning

Når du har fået en mail om, at vi mangler din indberetning.
Din frist for at indberette og betale moms er overskredet, når du får en mail fra os om, at vi mangler din indberetning. Her kan du se, hvad du skal gøre.

 • Indberet så hurtigt som muligt. Hvis du venter, kan du blive pålagt afgifter og gebyrer af andre EU lande for manglende indberetning og betaling, efter landenes egne regler. Jo længere du venter, jo dyrere kan du forvente, det bliver.
 • Du skal indberette, også selvom du ikke har råd til at betale.
 • Du skal indberette 0 i TastSelv Erhverv > "One stop moms", hvis din virksomhed ikke har haft salg i perioden. 
 • Er du selv forhindret i at indberette og betale, skal du få en anden til at gøre det for dig. Fristen kan ikke udsættes.

Hvis du allerede har indberettet kan du finde din kvittering i TastSelv Erhverv:

1. Log på TastSelv Erhverv
2. Klik på fanebladet Moms
3. Vælg One stop moms i venstremenu
4. Se din kvittering i Tidligere indberettet

Tekniske krav til din virksomhed

Vil du benytte One stop moms-ordningen, kræver det systemændringer i virksomheden.

 • I skal bl.a. kunne arbejde med forskellige momssatser.
 • Hvis I vil angive via fil-upload, skal jeres system kunne levere en angivelse i SKATs filformat.
 • Få defineret hvilke kundeoplysninger, der skal registreres for at kunne dokumentere, hvor kunden bor/ydelsen bruges.

Hvis du vil anvende fil-upload, så kan du anvende de formater, der er beskrevet i nedenstående vejledning.

Dataformat for filupload

De andre EU-lande kan forlange, at du sender visse data til dem, så de kan kontrollere, at din virksomhed overholder reglerne.


Andre landes fakturakrav og momssatser

Virksomhedens systemer skal ændres, så I kan arbejde med forskellige momssatser og fakturaregler. Mange EU-lande kræver ikke faktura ved salg under One stop moms-ordningen. Du kan læse om landenes momssatser og fakturakrav ved at følge linket nedenfor.

Andre medlemslandes krav til fakturaer og momssatser (europa.eu) (hjemmesiden er på engelsk).

Vejledninger fra EU 

EU har formuleret en række forklarende bemærkninger vedrørende leveringsstedet for teleydelser, radio og tv-spredningstjenester og elektroniske tjenesteydelser. Derudover har EU lavet en vejledning til One stop moms-reglerne (Mini one stop-shop).

Reglerne vedrørende renter, afgifter og gebyrer i andre EU-lande kan du få oplyst fra det enkelte EU-land. Du kan finde information om de enkelte landes regler og kontaktpunkter på EU's side om teleydelser, radio og tv-spredningstjenester og elektroniske tjenesteydelser.

Afmeld virksomheden for One stop moms

Ønsker du at afmelde din virksomhed igen, skal du bruge blanket 31.042.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.

 

Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Fik du svar på dine spørgsmål?