Høringsportal for SKATs styresignaler

SKAT udsender styresignaler, som fastlægger eller ændrer praksis på et af SKATs områder. Inden et styresignal får virkning, sendes styresignalet i høring hos en række myndigheder, organisationer, personer mv. Vi offentliggør også udkastet til styresignalet her på Høringsportalen.

Alle kan sende et høringssvar

Borgere, virksomheder, rådgivere, organisationer og andre interesserede kan abonnere på udkast til styresignaler, der er sendt i høring, og sende kommentarer til os.

Du kan her på siden se, hvad høringsfristen er.

Du kan også se en liste over, hvilke myndigheder, organisationer og andre personer, der har fået udkastet i høring.

Høringssvarene offentliggøres

SKAT har valgt, at alle høringssvar der modtages, offentliggøres her på hjemmesiden. Det offentliggøres også, hvem der har indsendt høringssvaret, både navn og evt. virksomhed eller organisation.

Offentliggørelse af styresignalet

Når arbejdet med behandlingen af høringssvarene er færdigt, udarbejder SKAT det endelige styresignal.

Det endelige styresignal bliver offentliggjort på skat.dk.

Styresignaler i høringDatoStyresignalTidsfristHøringsparter
 
Der er ikke noget indhold til det valgte punkt!