Blanketnummer
49.020
Formål med og beskrivelse af blanketten
Som fuldt skattepligtig til Danmark skal der afgives en erklæring til SKAT, hvis man har en livs- eller pensionsforsikring eller en syge- og ulykkesforsikring i et forsikringsselskab i udlandet.
Eller hvis man som begunstiget efter en nu afdød person bliver berettiget til udbetaling fra en såddan forsikring.
Pdf-udgave

Hent blanket   49.020

Link til vejledning

Henvendelse rettes til
72 22 18 18