Erklæring L - om livs- og pensionsforsikring, syge- og ulykkesforsikring hos forsikringsselskab i udlandet

Erklæring L

Vis printvenlig udgave
Undertitel
Erklæring L
Dokumenttype
Blanket
Blanketnummer
49.020
Formål med og beskrivelse af blanketten
Som fuldt skattepligtig til Danmark skal der afgives en erklæring til SKAT, hvis man har en livs- eller pensionsforsikring eller en syge- og ulykkesforsikring i et forsikringsselskab i udlandet.
Eller hvis man som begunstiget efter en nu afdød person bliver berettiget til udbetaling fra en såddan forsikring.
Pdf-udgave

Hent blanket   49.020

Link til vejledning

Henvendelse rettes til
72 22 18 18
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.