We use cookies at skat.dk, for example to gather statistics and improve our information campaigns. By continuing to use our website or by closing this box, you are agreeing to our use of cookies. Click here to reject cookies. Read more about cookies at skat.dk..

På skat.dk bruger vi cookies til at samle statistik og til at forbedre vores informationskampagner. Vi begynder, når du klikker dig videre eller lukker denne boks. Du kan sige nej tak til cookies her. Læs mere om cookies på skat.dk.

 

 
 

Du betaler energiafgifter til din leverandør, når du køber energiprodukter (fx el, naturgas eller olie) eller vand. Afgifterne fremgår af den faktura, du får fra din leverandør.

Når du bruger energiprodukter eller vand  til visse formål i din momsregistrerede virksomhed, kan du få fradrag for nogle af afgifterne på din momsindberetning.

Hvis du ikke er momsregistreret, kan du ikke trække energiafgifterne fra.

 • På din momsindberetning er der felter til fradrag for følgende afgifter: olie- og flaskegasafgift, elafgift, naturgas- og bygasafgift, kulafgift, CO2-afgift og vandafgift.
 • Du skal være opmærksom på, at du kun kan få fradrag for energiafgifter, som vedrører el og energiprodukter, der bruges i din virksomhed til bestemte formål.
 • Det er ikke sikkert, du kan få fradrag for hele energiafgiften, selvom den vedrører disse formål.
 • Elafgift og vandafgift, er de afgifter, som flest virksomheder kan trække fra.
 • Hvis du kan få fradrag, skal du indberette energiafgifterne på momsindberetningen i den momsperiode, hvor du har fået fakturaen fra din leverandør.

Fradrag for elafgift

Når du bruger el i din momsregistrerede virksomhed, kan du som hovedregel trække en del af elafgiften fra.

Det gælder dog ikke for fx advokater, revisorer, forlystelser og bureauer, der som hovedregel slet ikke kan trække elafgift fra. Disse virksomheder kaldes normalt bilagsvirksomheder, fordi de er nævnt i bilag 1 til elafgiftsloven. Du kan finde hele oversigten over bilagsvirksomheder i Den juridiske vejledning (se link til højre):

Elafgiften udgør i 2013 i alt 75,5 øre pr. kWh, og er sammensat af forskellige elementer, der tilsammen bare omtales som elafgift:

 • Energiafgift
 • Energieffektiviseringsbidrag 
 • Eldistributionsbidrag 
 • Tillægsafgift

På din faktura fra elselskabet vil der også være en afgift, der hedder energispareafgift. Den hed tidligere CO2-afgift, og kan ikke trækkes fra efter disse regler. Læs mere om fradrag for CO2-afgift længere nede i teksten.

Du kan som hovedregel kun få fradrag for en del af elafgiften. Der er forskellige satser afhængig af, hvilke formål du bruger elektriciteten til. Du kan trække mest elafgift fra, når du bruger el til de formål, der kaldes procesformål. Se herunder, hvad du som hovedregel kan trække fra i 2013:

Elektricitet brugt i momspligtig virksomhed til: Landbrug, gartneri, fiskeri og lignende Andre virksomheder - ikke bilags-
virksomheder
Bilags-
virksomheder
Eksempler på procesformål:

 • drift af maskiner, produktionsanlæg og edb-udstyr
 • belysning
 • pumper og blæsere i forbindelse med ventilation i virksomhedens lokaler
74,5 øre pr. kWh 1. januar - 31. januar 2013: 71,0 øre pr. kWh

1. februar - 31. december 2013: 72,4 øre pr. kWh
Intet fradrag
Rumvarme, varmt vand eller komfortkøling 41,3 øre pr. kWh 41,3 øre pr. kWh 41,3 øre pr. kWh
Privat forbrug Intet fradrag Intet fradrag Intet fradrag

Du skal som hovedregel særskilt måle den el, du bruger til andre formål i virksomheden end procesformål, fx rumopvarmning. Du skal dog ikke måle, hvis du alene skal fordele energiforbruget mellem privat og erhvervsmæssig anvendelse. Her kan fordelingen ske skønsmæssigt. En normal husstand i et parcelhus kan skønnes til at bruge 4.000 kWh om året til lys mv.

Hvis du bruger el i forbindelse med både momsfrit og momspligtigt salg, kan du kun få fradrag for den del af elafgiften, der vedrører din momspligtige virksomhed. 

Eksempel på fradrag for elafgift

En virksomhed (der ikke er landbrug eller bilagsvirksomhed) har både momspligtigt salg og momsfrit salg. Det momspligtige salg udgør 60 procent af det samlede salg. Virksomheden bruger el til procesformål i forbindelse med både det momsfrie og det momspligtige salg og kan dermed trække 60 procent af momsen på elregningen fra.

Virksomheden har i februar 2013 brugt 10.000 kWh. De beregner fradraget for elafgift for februar 2013 på denne måde:

Elafgift på faktura 10.000 kWh x 75,5 øre = 7.550 kr.
Normalt fradrag 10.000 kWh x 72,4 øre = 7.240 kr.
Fradrag på grund af
delvis momsfradragsret
7.240 kr. x 60 % 4.344 kr.

Fradrag for vandafgift

Når du bruger vand i din momsregistrerede virksomhed, kan du som hovedregel trække hele vandafgiften inkl. drikkevandsbidrag fra.

Hvis du bruger vand i forbindelse med både momsfrit og momspligtigt salg, kan du kun få fradrag for den del af vandafgiften, der vedrører din momspligtige virksomhed.

Vandafgiften inkl. drikkevandsbidrag udgør i 2013 i alt 6,13 kr. pr. m3.

Fradrag for afgifter af olie, flaskegas, naturgas, bygas og kul

Når du bruger olie, flaskegas, naturgas, bygas eller kul i din momsregistrerede virksomhed, kan du som hovedregel ikke trække energiafgiften fra, hvis du bruger produkterne til

 • Rumopvarmning, varmt vand eller komfortkøling
 • Motordrift

Landbrug, gartneri, fiskeri og lignende kan dog godt få fradrag for en del af energiafgiften for motordrift. Det kan fx være diesel til traktorer eller mejetærskere.

Hvis du bruger produkterne til andre formål i din momsregistrerede virksomhed, kan du som hovedregel trække en del af energiafgiften fra. Du skal selv beregne beløbet ud fra energiafgiften på fakturaen:

 • Langt de fleste brancher kan fra februar 2013 trække 87,3 procent af energiafgiften på fakturaen fra.
 • Landbrug og gartnerier kan i 2013 trække 98,2 procent af energiafgiften på fakturaen fra.

Hvis du bruger produkterne i forbindelse med både momsfrit og momspligtigt salg, kan du kun få fradrag for den del af energiafgiften, der vedrører din momspligtige virksomhed. 

Eksempel på fradrag for olieafgift

En produktionsvirksomhed har både momspligtigt salg og momsfrit salg. Virksomhedens momspligtige salg udgør 60 procent af det samlede salg. Virksomheden bruger olie til både det momsfrie og momspligtige salg og til andre formål end rumopvarmning, varmt vand, komfortkøling eller motordrift. Virksomheden kan dermed trække 60 procent af momsen på olieregningen fra:

Olieafgift på faktura   10.000 kr.
Normalt fradrag 10.000 kr. x 87,3 % 8.730 kr.
Fradrag pga. delvis
momsfradragsret
8.730 kr. x 60 % 5.238 kr.

På din faktura fra din leverandør vil der også være en afgift, der hedder CO2-afgift. Denne afgift kan ikke trækkes fra efter disse regler.

På fakturaen vil der også være en afgift, der hedder NOx-afgift. Denne afgift kan slet ikke trækkes fra.

Fradrag for CO2-afgift (energispareafgift)

Når du køber og bruger elektricitet eller energiprodukter i din virksomhed, betaler du også CO2-afgift. For elektricitet kaldes denne afgift energispareafgift.  Afgiften fremgår af den faktura, du får fra din leverandør.

Du kan som hovedregel ikke trække CO2-afgift fra.

Fandt du det, du søgte?
Uenig
Enig
UenigEnig