Menu

Skattekontoen

Skattekontoen giver dig et samlet overblik over din virksomheds indberetninger, opkrævninger samt ind- og udbetalinger til og fra SKAT.

Det dækker Skattekontoen

Skattekontoen giver dig et samlet overblik over, hvad du har indberettet og betalt, og hvad du skylder i blandt andet moms, lønsumsafgift, A-skat og AM-bidrag, selskabsskat, a conto-selskabsskat, udbytteskat, punkt- og miljøafgifter, andre afgifter samt gebyrer og renter.

Du kan også se eventuel gæld, som vi har sendt til inddrivelse.

Du har en Skattekonto pr. cvr-nr. eller SE-nr. Har din virksomhed flere SE-numre, har du en Skattekonto pr. SE-nr. 

Har du en personligt ejet virksomhed, er din B-skat ikke omfattet af Skattekontoen. B-skat skal du stadig betale via din forskudsopgørelse i TastSelv Borger.

Liste over afgifter og skatter omfattet af Skattekontoen

Betaling til Skattekontoen

Se din indberetning på Skattekontoen

 • Du indberetter via TastSelv Erhverv.
 • Du vil få påmindelsesmails fra TastSelv Erhverv, når det er tid til at indberette.

Sådan ser en indberetning ud på Skattekontoen

Når du har indberettet, vil du normalt kunne se din indberetning dagen efter på din Skattekonto.

Hvis du har indberettet, at du skal betale et beløb, vil beløbet stå som et negativt beløb. En opkrævning er altså et minus på kontoen.

Hvis du har indberettet, at du skal have et beløb tilbage, altså et tilgodehavende, vil beløbet stå som et positivt beløb. Et tilgodehavende er altså et plus på kontoen.

Hvis du indberetter, at du skal betale, inden indberetnings- og betalingsfristen, vil beløbet stå som en negativ, fremtidig postering på Skattekontoen. Beløbet flytter op under Aktuelle posteringer, når datoen for sidste rettidige betalingsdato nås.

Hvis du indberetter, at du skal have penge tilbage, vil beløbet stå som en positiv, fremtidig postering på Skattekontoen uden en dato. Når beløbet bliver godkendt, flytter beløbet op under Aktuelle posteringer, og datoen vil være identisk med godkendelsesdatoen.

Betaling til Skattekontoen

Hvis du ikke indberetter

Hvis du ikke indberetter, laver vi en foreløbig fastsættelse. Den foreløbige fastsættelse vil indgå på Skattekontoen på samme måde, som hvis du havde indberettet. Når vi modtager din indberetning, erstatter din indberetning den foreløbige fastsættelse.

Når din virksomhed har penge til gode

Udbetalinger sker til virksomhedens NemKonto

De beløb, du har stående på virksomhedens Skattekonto, udbetaler SKAT til virksomhedens NemKonto. Vi udbetaler som udgangspunkt kun beløb på over 200 kr. Hvis du vil have udbetalt et beløb på 200 kr. og derunder, skal du derfor ringe til SKAT på 72 22 18 18. 

Vi udbetaler ikke penge, før vi har tjekket, om du har gæld eller øvrige beløb med betalingsfrist til os inden for de næste fem hverdage (bankdage). Hvis det ikke er tilfældet, sender vi pengene til udbetaling den næste bankdag, men alt efter hvilken bank du har, kan der godt gå en bankdag mere, før du kan se pengene på din NemKonto.

Du kan ændre din udbetalingsgrænse

Hvis du ikke selv har sat en udbetalingsgrænse, vil alle tilgodehavender over 200 kr. blive udbetalt.

Du kan selv ændre udbetalingsgrænsen på din Skattekonto i menuen Udbetalingsgrænse. Udbetalingsgrænsen kan højst være 200.000 kr. SKAT giver ikke dispensation for reglen om udbetalingsgrænse på højst 200.000 kr.

Eksempel: En virksomhed, som har en udbetalingsgrænse på 200.000 kr., og som har en saldo på 200.500 kr., får udbetalt 500 kr. Hvis saldoen er 200.190 kr., bliver de overskydende 190 kr. ikke udbetalt, da der ikke udbetales beløb på 200 kr. og derunder fra Skattekontoen.

Hvis du har sat en udbetalingsgrænse, men gerne vil have dit tilgodehavende på din Skattekonto udbetalt, skal du ændre udbetalingsgrænsen til 0 kr. I så fald kan du få udbetalt beløb på over 200 kr. Hvis du vil have udbetalt et beløb på 200 kr. og derunder, skal du ringe til SKAT på 72 22 18 18. 

Selv om du hæver din udbetalingsgrænse, vil tilgodehavender altid kunne bruges til modregning, hvis du har gæld til andre myndigheder.  

Vi tjekker først, om du har gæld

Skal du have penge tilbage fra SKAT, tjekker vi automatisk, om du har gæld, før pengene bliver udbetalt til din virksomheds NemKonto. Det gælder også gæld, som er sendt til inddrivelse.

Kreditrente

 • Fra 1. september 2015: 0 procent.
 • Fra 1. januar 2014 - 31. august 2015: 0,1 procent pr. måned, dog maksimalt af 5.000 kr. 

Hvis din virksomhed ikke betaler til tiden (ikke told)

Disse regler gælder ikke for told. Læs om renter af told nedenfor under Hvis din virksomhed ikke betaler told til tiden.

Rentetilskrivning

Hvis beløb ikke betales til tiden, løber der renter på fra sidste rettidige betalingsdato og frem til betalingstidspunktet. Det gælder også gebyrer.

 • Satsen er 0,8 procent om måneden (fra 1. januar 2014). 
 • Renten revideres en gang årligt og næste gang ved udgangen af 2016.

Renter beregnes som en saldorente. I praksis vil det sige, at renten beregnes dagligt på baggrund af den skyldige saldo. Rentesatsen er fælles for alle krav, der indgår i saldoen. Den beregnede rente tilskrives en gang om måneden og indgår i den skyldige saldo.

Eksempel på renteberegning

Dato Saldo
12. september -11.000
10. september -22.000
1. september -10.000

For september bliver der beregnet rente på 0,8 procent:

 • af saldoen på 10.000 kr. i 9 dage fra og med den 2. til den 10.
 • af saldoen på 22.000 kr. i 2 dage fra og med den 11. til den 12.
 • af saldoen på 11.000 kr. i 18 dage fra og med den 13. til og med den 30.

Det beregnede beløb vil indgå i den rentebærende saldo fra den 30. september.

Hvis du ønsker at få opgjort din saldo inkl. renter pr. en bestemt dato, kan du ringe til os på 72 22 18 18.

Du kan ikke trække renten fra. 

Rykkerproces og overdragelse til inddrivelse (gæld)

Du får en rykker, når du skylder over 5.000 kr.

 • Rykkeren sendes, så snart du skylder over 5.000 kr. I praksis betyder det efter 5 hverdage.
 • Rykkeren sendes på hele saldoen.
 • Når rykkeren sendes, opkræver vi samtidig et rykkergebyr på 65 kr.
 • Rykkeren udsendes med en frist på 8 hverdage.
 • Hvis vi efter yderligere 3 hverdage ikke har modtaget din betaling, så overdrager vi hele saldoen til inddrivelse.
 • Når et beløb bliver overdraget til inddrivelse, bliver posteringen markeret med "Inddrivelse" på Kontostatus og Kontoudtog.
 • Der beregnes renter på Skattekontoen helt frem til udgangen af måneden, uanset om beløbet allerede er overdraget til inddrivelse, for eksempel den 5. i måneden.   
 • For ophørte virksomheder rykkes der for beløb på over 200 kr. Læs mere nedenfor under Bagatelgrænser for ophørte virksomheder.

Hvis din virksomhed ikke betaler told til tiden

Ny rentemetode på Skattekontoen fra den 1. maj 2016

Der er udviklet en ny metode til at beregne renter af toldfordringer på Skattekontoen. Den nye rentemetode er udviklet på grund af det nye EU toldkodeks.

Toldfordringer skal fremover beregnes med simpel rente. Det betyder, at der ikke må beregnes renter af renter. Desuden beregnes toldfordringer med deres egen rentesats.

Indtil den 1. maj 2016 blev alle renter beregnet dagligt på baggrund af den skyldige saldo. Rentesatsen var fælles for alle krav, der indgik i saldoen (dvs. både toldfordringer og alle andre krav omfattet af Skattekontoen). Den beregnede rente blev tilskrevet en gang om måneden og indgik i den skyldige saldo (dvs. renters rente).

Dette er stadigvæk gældende for alle andre krav end toldfordringer.

Der er nu to rentetyper på Skattekontoen:

 • Saldorente (ikke for told)

 • Toldrente (kun for told)

Ingen renteberegning på toldfordringer under 75 kr. (10 EUR):

Hvis den oprindelige toldfordring er under 75 kr., bliver der ikke beregnet renter af den.

Der beregnes dog stadig renter, hvis virksomheden delvis betaler sin toldfordring,  og saldoen på den enkelte toldfordring ender under 75 kr.

Eksempel: Toldfordringen er på 150 kr. Virksomheden betaler 100 kr., så toldfordringen kommer ned under 75 kr. Der beregnes stadig renter af de 50 kr., der er tilbage af toldfordringen. 

Ændring af toldrentesats hver måned

 • Rentesatsen for toldfordringer opdateres én gang månedligt til den rente, som er debetrente fra Nationalbanken + 2 procent point.

 • Opdatering sker hver den 1. i måneden. Nationalrenten har ikke ændret sig siden januar 2015.

Rykkerproces og overdragelse til inddrivelse (gæld)

Toldfordringer og andre fordringer håndteres efter samme rykkerproces, som før. Det vil sige:

Du får en rykker, når du skylder over 5.000 kr.

 • Rykkeren sendes, så snart du skylder over 5.000 kr. I praksis betyder det efter 5 hverdage.
 • Rykkeren sendes på hele saldoen.
 • Når rykkeren sendes, opkræver vi samtidig et rykkergebyr på 65 kr.
 • Rykkeren udsendes med en frist på 8 hverdage.
 • Hvis vi efter yderligere 3 hverdage ikke har modtaget din betaling, så overdrager vi hele saldoen til inddrivelse.
 • Når et beløb bliver overdraget til inddrivelse, bliver posteringen markeret med "Inddrivelse" på Kontostatus og Kontoudtog.
 • Der beregnes renter på Skattekontoen helt frem til udgangen af måneden, uanset om beløbet allerede er overdraget til inddrivelse, for eksempel den 5. i måneden.
 • For ophørte virksomheder rykkes der for beløb på over 200 kr. Læs mere nedenfor under Bagatelgrænser for ophørte virksomheder. 

Når toldfordringer overdrages til inddrivelse, bliver der opkrævet renter på Skattekontoen frem til udgangen af måneden, og renteberegningen i inddrivelsen starter fra den første dag i den næste måned.

Bagatelgrænse for ophørte virksomheder

Fra den 1. juli 2016 er der en ny bagatelgrænse på 200 kr., så det bliver nemmere for virksomhederne og nemmere for SKAT: 

 • Højere grænse i forhold til udbetalinger

 • Ingen rykkere på gæld på 200 kr. og derunder for ophørte virksomheder

 • Ingen renter på gæld på 200 kr. og derunder for ophørte virksomheder

 • SKAT indtægtsfører beløb på 200 kr. og derunder efter 3 år for ophørte virksomheder, dvs. SKAT fjerner pengene fra virksomhedens Skattekonto og overfører dem til statskassen.

Ingen saldorenter hvis saldoen er 200 kr. eller derunder

Ophørte virksomheder med en saldo på 200 kr. eller derunder vil ikke blive tilskrevet saldorenter i den periode, hvor gælden er 200 kr. eller derunder.

Hvis virksomhedens gæld øges, bliver renter tilskrevet fra den dato, hvor gælden overstiger 200 kr. Omvendt vil rentetilskrivningen stoppe fra den dag, hvor beløbet ender på 200 kr. eller derunder.

Selvom dette kun vedrører saldorenter, så beregnes den samlede saldo ud fra alle fordringer inkl. toldfordringer

Eksempel: Virksomheden har en gæld på 175 kr., da de ophører den 31. juli 2016. Renteberegningen stopper samme dato, da beløbet er mindre end 200 kr. Den 1. august 2016 indsender virksomhedens revisor en momsefterangivelse på 180 kr. Efterangivelsen har sidste rettidige betalingsdag den 15. august 2016, og den betales ikke til tiden. Renteberegningen genoptages fra den 15. august 2016, da den samlede gæld nu er over 200 kr.

Toldrenter beregnes stadigvæk

Reglerne om ingen rentetilskrivning for gæld på  200 kr. og derunder gælder ikke toldrenter. Derfor beregnes der stadigvæk renter af toldfordringer, selvom saldoen er på 200 kr. eller derunder.

Eksempel 1: Den ophørte virksomhed har en gæld på 150 kr., der består af 60 kr. moms og 90 kr. told. Der beregnes toldrente af de 90 kr., men der beregnes ikke saldorente af de 60 kr.

Eksempel 2: En ophørt virksomhed har en samlet gæld på 210 kr., der består af en toldfordring på 110 kr., en toldfordring på 70 kr. og en momsfordring på 30 kr. Her beregnes saldorente af de 30 kr. og toldrente af de 110 kr. Der beregnes ikke rente af de 70 kr., da denne toldfordring er under minimumsgrænsen på 75 kr. (10 euro).

Indtægtsføring af beløb på 200 kr. og derunder 

Ophørte virksomheder vil på grund af ændring af bagatelgrænsen på 200 kr. for udbetaling ikke få udbetalt beløb på 200 kr. eller derunder.

Ophørte virksomheder skal derfor kontakte SKAT inden for 3 år efter deres afmeldelsesdato, hvis de vil have beløb på 200 kr. eller derunder udbetalt.  Ellers vil SKAT indtægtsføre beløbet 3 år efter virksomhedens ophør, dvs. fjerne beløbet fra virksomhedens Skattekonto og overføre det til statskassen. 

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning

Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Fik du svar på dine spørgsmål?