Menu

Skattekontoen

Skattekontoen viser en opgørelse over din virksomheds indberetninger og opkrævninger samt ind- og udbetalinger til og fra SKAT.

  • Du har en Skattekonto pr. cvr-nr. eller SE-nr. Har din virksomhed flere SE-numre, har du en Skattekonto pr. SE-nr.

Det dækker Skattekontoen

Skattekontoen giver dig et samlet overblik over, hvad du har indberettet og betalt, og hvad du skylder i blandt andet moms, lønsumsafgift, A-skat og AM-bidrag, selskabsskat, a conto-selskabsskat, udbytteskat, punkt- og miljøafgifter, andre afgifter samt gebyrer og renter. Du kan også se eventuel gæld, som vi har sendt til inddrivelse.

Har du en personligt ejet virksomhed, er din B-skat ikke omfattet af Skattekontoen. B-skat skal du stadig betale via din forskudsopgørelse i TastSelv Borger.

Liste over afgifter og skatter omfattet af Skattekontoen

Sådan betaler du

Når du indberetter, får du en betalingslinje, som du skal bruge til at betale.

Du kan ikke øremærke indbetalinger til at dække bestemte poster

Den ældste, forfaldne post bliver altid dækket først. Derfor anbefaler vi også, at du logger på TastSelv Erhverv regelmæssigt for at afstemme din Skattekonto.

Betal tidligst fem hverdage før sidste betalingsdag

Hvis du betaler tidligere end fem hverdage før sidste rettidige betalingsdag, kan det betyde, at du får pengene retur. Vi anbefaler derfor, at du betaler til sidste rettidige betalingsdag.

Betaling til skattekontoen

Procedure for rykkere

Hvis du ikke betaler til tiden, løber der renter på det beløb, du skylder. Skylder du over 5.000 kr., får du en rykker i Meddelelsesarkivet i TastSelv Erhverv. Hvis du ikke betaler, bliver gælden sendt til inddrivelse.

Dag-til-dag-renter

Renter bliver beregnet som en saldorente. I praksis vil det sige, at der en gang om måneden tilskrives dag-til-dag-rente med en fælles rentesats og renters rente.

Satsen for debetrente er fra 1. januar 2014 0,8 om måneden.

Satsen for kreditrente er fra 1. januar 2014 0,1 procent om måneden.

Betalingsordning

Du kan oprette en betalingsordning i TastSelv Erhverv, hvis du opfylder betingelserne: 

  • Du må ikke have skattekontogæld, der er til inddrivelse.

  • Du skal have overholdt eventuelle andre betalingsordninger på Skattekontoen inden for den sidste måned.

  • Din gæld skal være på mindst 800 kr.

  • Betalingsordningen kan højst gælde i et år.

  • Betalingsordningen skal starte senest 30 dage efter den er oprettet.

  • Du kan kun have en betalingsordning ad gangen.

  • Du kan ikke ændre din afgiftsperiode, når du opretter en betalingsordning.

  • Hvis du er blevet foreløbig fastsat, fordi du ikke har indberettet skat, moms eller afgift, skal du indberette de beløb, før du kan få oprettet en betalingsordning.

Sådan opretter du en betalingsordning i TastSelv Erhverv

Sådan betaler du

Du skal bruge de indbetalingskort, som SKAT har sendt til dig. Hvis du ikke har fået indbetalingskort, skal du logge på TastSelv Erhverv under Skattekontoen og bruge betalingslinjen, som du finder under Stamoplysninger

Du kan tilmelde betalingen til Betalingsservice. Tilmeldingsoplysningerne står på det aftalebrev, som du får fra Betalingsservice. 

Renter

Der bliver beregnet renter efter de regler, der gælder for Skattekontoen. Renterne skal betales på betalingsordningens sidste rate og står på Skattekontoen under Fremtidige posteringer.

Vil du spare renter og betale beløbet på betalingsordningen før tid, skal du kontakte SKAT på 72 22 28 00. Hvis du ikke kontakter SKAT, skal du betale renter for hele perioden, selvom du betaler før tid.

Du skal overholde betalingsordningen

Hvis du ikke overholder betalingsordningens frister, sletter vi betalingsordningen og sender en rykker for hele gælden. Du kan så først oprette en ny betalingsordning 30 dage efter, at du har betalt de beløb, som vi har rykket for. 

Betal alle beløb på Skattekontoen til tiden

De beløb, som ikke er omfattet af betalingsordningen, skal du også betale til tiden. Ellers bliver din betalingsordning slettet. Hold derfor øje med din saldo på Skattekontoen og sørg for at betale til tiden. Det gælder også renter og gebyrer. 

Modregning

Hvis du får penge til gode hos det offentlige, får du ikke pengene udbetalt, hvis du samtidig har gæld til det offentlige. I stedet bliver de brugt til nedbringe gælden. Det gælder også, selvom du overholder en betalingsaftale.

Hjælp til at oprette betalingsordning

Ring på telefon 72 22 28 00, hvis du skal have hjælp til at oprette betalingsordningen. Log på TastSelv Erhverv, inden du ringer. Så kan vi hurtigere hjælpe dig.

Gæld til inddrivelse

Du kan ikke indgå en betalingsordning, hvis du har skattegæld til inddrivelse. Hvis der på Skattekontoen står "poster sendt til inddrivelse", skal du kontakte Inddrivelsesmyndigheden for at få gælden betalt. Ring til Inddrivelsesmyndigheden på telefon 70 15 73 04.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning

Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Feedback:
Meget glad
Meget sur
Meget gladMeget sur