Menu

 
Om skattekontoen

Skattekontoen viser en opgørelse over din virksomheds indberetninger og opkrævninger samt ind- og udbetalinger til og fra SKAT. Du finder din skattekonto i TastSelv Erhverv.

  • Du har en skattekonto pr. cvr-nr. eller SE-nr. Har din virksomhed flere SE-numre, har du en skattekonto pr. SE-nr.

Indberet og betal, som du plejer

Du skal indberette og betale som du plejer, men du skal bruge den nye betalingslinje, som kommer frem på kvitteringsbilledet, når du har indberettet. Har du en gammel betalingslinje gemt i for eksempel din netbank eller dit økonomisystem, skal du erstatte den med den nye betalingslinje.

Du kan ikke øremærke indbetalinger til at dække bestemte poster

Den ældste, forfaldne post bliver altid dækket først. Derfor anbefaler vi også, at du logger på TastSelv Erhverv regelmæssigt for at afstemme din skattekonto.

Betal tidligst fem hverdage før sidste betalingsdag

Hvis du betaler tidligere end fem hverdage før sidste rettidige betalingsdag, kan det betyde, at du får pengene retur. Vi anbefaler derfor, at du betaler til sidste rettidige betalingsdag.

Betaling til skattekontoen

Det dækker skattekontoen

Skattekontoen giver dig et samlet overblik over, hvad du har indberettet og betalt, og hvad du skylder i blandt andet moms, lønsumsafgift, A-skat og AM-bidrag, selskabsskat, a conto-selskabsskat, udbytteskat, punkt- og miljøafgifter, andre afgifter samt gebyrer og renter. Du kan også se eventuel gæld, som vi har sendt til inddrivelse.

Har du en personligt ejet virksomhed, er din B-skat ikke omfattet af skattekontoen. B-skat skal du stadig afregne via din forskudsopgørelse i TastSelv Borger.

Liste over afgifter og skatter omfattet af skattekontoen

Procedure for rykkere

Hvis du ikke betaler til tiden, løber der renter på det beløb, du skylder. Skylder du over 5.000 kr., får du en rykker i Meddelelsesarkivet i TastSelv Erhverv. Hvis du ikke betaler, bliver gælden sendt til inddrivelse.

Dag-til-dag-renter

Renter vil fremover blive beregnet som en saldorente. I praksis vil det sige, at der en gang om måneden tilskrives dag-til-dag-rente med en fælles rentesats og renters rente.

Satsen for debetrente er fra 1. januar 2014 0,8 om måneden.

Satsen for kreditrente er fra 1. januar 2014 0,1 procent om måneden.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.
Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Feedback:
Meget glad
Meget sur
Meget gladMeget sur