Menu

Beskæftigelsesfradrag

Alle, der har løn, der betales AM-bidrag af, eller overskud af virksomhed, får automatisk et beskæftigelsesfradrag.

  • Beskæftigelsesfradraget kan højst være 30.000 kr. i 2017 (28.000 kr. i 2016)

Satser 2014 - 2022

Beskæftigelsesfradraget beregnes som en procentdel af din indkomst. Der er dog en grænse for hvor stort fradrag, du kan få.

Procent Fradrag er højst Beløb, du mindst skal tjene for at få fuldt fradrag
2014 7,65 25.000 kr. 326.800 kr.
2015 8,05 26.800 kr. 332.920 kr.
2016 8,30 28.000 kr. 337.349 kr.
2017 8,75 30.000 kr. 342.858 kr.
2018 9,50 31.500 kr. 331.580 kr.
2019 10,10 33.400 kr. 330.695 kr.
2020 10,50 34.700 kr. 330.480 kr.
2021 10,60 35.000 kr. 330.190 kr.
2022 10,65 35.300 kr. 331.455 kr.

Fradraget beregnes automatisk af din løn (inklusive AM-bidrag, men efter bidrag til pension) eller for eksempel overskud af din virksomhed.

Beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere

I 2017 er beskæftigelsesfradraget til enlige forsørgere, som har ret til og modtager ekstra børnetilskud efter børnetilskudsloven, på højst 19.800 kr. (18.800 kr. i 2016). 

Hvis du bliver enlig forsørger

SKAT får automatisk besked fra Udbetaling Danmark, hvis du bliver enlig forsørger, så du får automatisk det ekstra fradrag. Udbetaling Danmark orienterer os en gang i kvartalet. Når vi har fået besked om, at du er enlig forsørger, får du automatisk en ny forskudsopgørelse.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.
Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Fik du svar på dine spørgsmål?