Menu

 
Beskæftigelses­fradrag

Alle, der har løn (også løntilskud) eller overskud af virksomhed, får automatisk et beskæftigelsesfradrag.

  • Beskæftigelsesfradraget kan højst være 26.800 kr. i 2015 (25.000 kr. i 2014)

Satser 2014 - 2022

  Procent Maks kr.
2014 7,65 25.000
2015 8,05 26.800
2016 8,30 27.200
2017 8,75 28.600
2018 9,50 31.000
2019 10,10 32.900
2020 10,50 34.200
2021 10,60 34.500
2022 10,65 34.800

Fradraget beregnes automatisk af din løn (inklusiv AM-bidrag, men efter bidrag til pension) eller for eksempel overskud af din virksomhed.

Beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere

I 2015 er beskæftigelsesfradraget til enlige forsørgere, som har ret til og modtager ekstra børnetilskud efter børnetilskudsloven, på højst 17.900 kr. (17.700 kr. i 2014). 

Forskudsopgørelsen 2015

SKAT retter forskudsopgørelsen for 2015, når vi i slutningen af januar modtager oplysninger fra Udbetaling Danmark om, hvem der har ret til ekstra børnetilskud i januar kvartal 2015.

Den oprindelige forskudsopgørelse for 2015 er lavet på baggrund af, om du havde ret til ekstra børnetilskud i juli kvartal 2014. Hvis du ikke havde ret til ekstra børnetilskud i juli kvartal 2014, men har ret til ekstra børnetilskud i januar kvartal 2015, vil din forskudsopgørelse blive opdateret med det ekstra beskæftigelsesfradrag.

Hvis du bliver enlig forsørger

SKAT får automatisk besked fra Udbetaling Danmark, hvis du bliver enlig forsørger, så du får automatisk det ekstra fradrag. Udbetaling Danmark orienterer os en gang i kvartalet.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.
Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Feedback:
Meget glad
Meget sur
Meget gladMeget sur