Menu

Beskæftigelsesfradrag

Alle, der har løn (også løntilskud) eller overskud af virksomhed, får automatisk et beskæftigelsesfradrag.

  • Beskæftigelsesfradraget kan højst være 26.800 kr. i 2015 (25.000 kr. i 2014)

Satser 2014 - 2022

Beskæftigelsesfradraget beregnes som en procentdel af din indkomst. Der er dog en grænse for hvor stort fradrag, du kan få.

Procent Fradrag er højst Beløb du mindst skal tjene for at få fuldt fradrag
2014 7,65 25.000 kr. 326.800 kr.
2015 8,05 26.800 kr. 332.920 kr.
2016 8,30 27.600 kr. 332.530 kr.
2017 8,75 29.000 kr. 331.430 kr.
2018 9,50 31.500 kr. 331.580 kr.
2019 10,10 33.400 kr. 330.695 kr.
2020 10,50 34.700 kr. 330.480 kr.
2021 10,60 35.000 kr. 330.190 kr.
2022 10,65 35.300 kr. 331.455 kr.

Fradraget beregnes automatisk af din løn (inklusive AM-bidrag, men efter bidrag til pension) eller for eksempel overskud af din virksomhed.

Beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere

I 2015 er beskæftigelsesfradraget til enlige forsørgere, som har ret til og modtager ekstra børnetilskud efter børnetilskudsloven, på højst 17.900 kr. (17.700 kr. i 2014). 

Forskudsopgørelsen 2015

SKAT retter forskudsopgørelsen for 2015, når vi i slutningen af januar modtager oplysninger fra Udbetaling Danmark om, hvem der har ret til ekstra børnetilskud i januar kvartal 2015.

Den oprindelige forskudsopgørelse for 2015 er lavet på baggrund af, om du havde ret til ekstra børnetilskud i juli kvartal 2014. Hvis du ikke havde ret til ekstra børnetilskud i juli kvartal 2014, men har ret til ekstra børnetilskud i januar kvartal 2015, vil din forskudsopgørelse blive opdateret med det ekstra beskæftigelsesfradrag.

Hvis du bliver enlig forsørger

SKAT får automatisk besked fra Udbetaling Danmark, hvis du bliver enlig forsørger, så du får automatisk det ekstra fradrag. Udbetaling Danmark orienterer os en gang i kvartalet.

Fejl i beskæftigelsesfradrag

For årene 2004 til 2012 kan beskæftigelsesfradraget være beregnet for lavt. SKAT laver en ny beregning af fradraget og udbetaler automatisk pengene. Du behøver således ikke at gøre noget. Udbetalingen sker fra august.

  • De fleste skal have under 50 kr. tilbage i de år, hvor de er omfattet af fejlen.

Fejlen rammer personer, der ikke har fået fuldt beskæftigelsesfradrag, og hvor arbejdsgiveren som led i en arbejdsgiveradministreret pensionsordning, har indbetalt til en gruppelivsordning/sundhedsforsikring.

Ved en beklagelig fejl er indbetalingen til gruppelivsordningen ikke regnet med i beregningsgrundlaget for beskæftigelsesfradraget.

Det, skal du skal have tjent mindre
end for at være berørt af fejlen

 År

Løn inkl. AM-bidrag og tillagt
arbejdsgiveradministrerede
gruppelivsbidrag m.v.

2004

280.000 kr.

2005

288.000 kr.

2006

292.000 kr.

2007

300.000 kr.

2008

307.500 kr.

2009

320.000 kr.

2010

320.000 kr.

2011

320.000 kr.

2012

320.455 kr.

 

 

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.
Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Feedback:
Meget glad
Meget sur
Meget gladMeget sur