Blanketnummer
04.011
Formål med og beskrivelse af blanketten

Denne blanket anvendes til at selvangive den årlige indkomst for personer, der driver fast erhverv med fast driftssted i udlandet.Oplysningerne indgår i deres årsopgørelse.
Der skal skrives en blanket for hvert land pr. indkomstår.
Blanketten sendes til SKAT, postboks 9, 4930 Maribo.
Oplysningerne kan selvangives via TastSelv.

Pdf-udgave

Hent blanket 04.011  2017

2016   2015  2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003

Hvis du sender blanketten som en vedhæftet fil i en mail til SKAT, skal filen først gemmes på din egen computer, før filen vedhæftes mailen.

Log på TastSelv på skat.dk, klik på Kontakt - Skriv til SKAT - Indsend/Indberet til os (fx blanket).
 

 

Du kan se og udfylde din selvangivelse for 2017 i TastSelv fra den 12. marts.

Selvangivelsen sendes først på papir i slutningen af maj 2018.

Hvis du indsender selvangivelsen på papir, kan du først forvente at modtage din årsopgørelse i september 2018.

  

Henvendelse rettes til
72 22 18 18