04.011 - Selvangivelse for udenlandsk virksomhedsindkomst

Vis printvenlig udgave
Dokumenttype
Blanket
Blanketnummer
04.011
Formål med og beskrivelse af blanketten

Denne blanket anvendes til at selvangive den årlige indkomst for personer, der driver fast erhverv med fast driftssted i udlandet.Oplysningerne indgår i deres årsopgørelse.
Der skal skrives en blanket for hvert land pr. indkomstår.
Blanketten sendes til SKAT, postboks 9, 4930 Maribo.
Oplysningerne kan selvangives via TastSelv.

Pdf-udgave

Hent blanket 04.011  2017

2016   2015  2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003

Hvis du sender blanketten som en vedhæftet fil i en mail til SKAT, skal filen først gemmes på din egen computer, før filen vedhæftes mailen.

Log på TastSelv på skat.dk, klik på Kontakt - Skriv til SKAT - Indsend/Indberet til os (fx blanket).
 

 

Du kan se og udfylde din selvangivelse for 2017 i TastSelv fra den 12. marts.

Selvangivelsen sendes først på papir i slutningen af maj 2018.

Hvis du indsender selvangivelsen på papir, kan du først forvente at modtage din årsopgørelse i september 2018.

  

Henvendelse rettes til
72 22 18 18
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.