Blanketnummer
12.006
Formål med og beskrivelse af blanketten
Anvendes ved afgivelse af oplysninger og erklæringer ved returvaretoldbehandling af varer, der oprindelig blev udført mod restitution, udført fra aktiv forædling, udført til passiv forædling eller indført til særligt anvendelsesformål, end-use toldbehandling.
 
Erklæringen vedlægges fortoldningsangivelsen.
Pdf-udgave

Hent blanket 12.006

Henvendelse rettes til
Skattecentre med toldopgaver