Menu

Indberet løn, honorarer og tilskud (eIndkomst)

Du skal indberette til eIndkomst, under Ansatte, i TastSelv Erhverv, når du udbetaler løn.

  • Du skal indberette hver måned for hver medarbejder, du har udbetalt løn til. eIndkomst beregner det samlede beløb, du skal betale i A-skat og AM-bidrag.

  • Er der en måned, hvor du ikke udbetaler løn, skal du indberette en nulangivelse.

  • Du indberetter ved at logge på TastSelv Erhverv - men først skal du være registreret som arbejdsgiver på virk.dk og være tilmeldt som bruger af eIndkomst i TastSelv.

Du finder trin-guides til at indberette og betale til eIndkomst under Ansatte i TastSelv Erhverv. Du kan også ringe på direkte nummer: 72 22 28 24.

Det skal du indberette

Hver måned skal du for hver medarbejder indberette blandt andet:

  • A-indkomst
  • bruttoindkomst
  • feriepenge
  • løntimer
  • A-skat
  • AM-bidrag
  • ATP.

Du skal indeholde A-skat, AM-bidrag og ATP på det tidspunkt, hvor indkomsten bliver udbetalt til medarbejderen. Det gælder også ved aconto-vederlag, forskud og lignende.

Når du har indberettet, beregner SKAT automatisk det samlede beløb, du skal betale i A-skat og AM-bidrag for måneden.

Hvis du en måned ikke udbetaler løn

Er der en måned, hvor du ikke udbetaler løn, skal du lave en nulangivelse.

Hvis du har registreret dig som arbejdsgiver midt i en måned og ikke udbetaler løn i den måned, skal du også lave en nulangivelse.

Virksomhedens status er ændret fra lille til stor

Hvis SKAT har ændret din virksomhed fra lille til stor, skal du huske at indsætte nye indberetningsfrister og betalingsfrister i dit lønsystem.

På dit registreringsbevis i TastSelv Erhverv kan du se, om din virksomhed er kategoriseret som lille eller stor.

Indberetter din virksomhed via et lønbureau, skal du give lønbureauet besked om de nye frister.

Du kan indberette selv eller få andre til det

Du kan selv indberette til SKAT eller få fx en revisor eller et lønservicebureau til at gøre det.

Du kan finde trin-guiden Få og giv adgang til eIndkomst under Ansatte i TastSelv Erhverv.

Eget lønsystem Du kan sende indkomstoplysninger via filer fra et lønsystem på din egen computer.
Lønservicebureau

Et lønbureau, en revisor eller andre, der har behov for at indberette for flere andre virksomheder, kan indgå en lønservicebureauaftale med SKAT.

Med en lønservicebureauaftale kan du indberette for andre virksomheder, uden at disse skal autorisere dig i TastSelv Erhverv.

Ønsker du en lønservicebureauaftale, skal du bede om den i en mail i TastSelv Erhverv.

SKAT sender så en aftale, som du som lønservicebureau skal underskrive og returnere.

Lønservicebureauet har kun adgang til de data, det selv har indberettet.

Revisorordningen I TastSelv Erhverv kan du autorisere en anden virksomhed til at indberette for dig. Autorisationen giver samme adgang, som du har. Revisor har samme adgang som den indberetningspligtige virksomhed.
Letløn LetLøn er et tilvalg til eIndkomst. Når du er tilmeldt beregningsordningen, kan du få hjælp til at beregne dine ansattes A-skat, AM-bidrag, ATP og feriepenge.
SKATs indtastningsprogram

Programmet eIndkomst-indberetning kan du bruge til at danne filer til fil-upload til eIndkomst.

Hent indberetningsprogram til eIndkomst

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.
Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Feedback:
Meget glad
Meget sur
Meget gladMeget sur