Menu

eIndkomst - indberet løn, pension mv.

Du skal indberette til eIndkomst, hvis:

 • Du udbetaler løn, pension mv (A-indkomst).

 • Du udbetaler honorarer, vederlag og lignende til personer, der ikke er ansat hos dig (B-indkomst).

Offentlige ydelser, der er skattepligtige, indberettes også til eIndkomst.

For at få adgang og indberette til eIndkomst skal du:

 • Være registreret som arbejdsgiver i Det Centrale Virksomhedsregister (cvr-registret). Du registrerer dig på virk.dk.

 • Tilmelde dig som bruger af eIndkomst. Se under Ansatte i TastSelv Erhverv.

Direkte telefonnummer til hjælp med indberetning til eIndkomst: 72 22 28 24.

Det skal du indberette

I eIndkomst skal du blandt andet indberette:

 • Bruttoindkomst
 • A-indkomst
 • Feriepenge
 • Løntimer
 • A-skat
 • AM-bidrag
 • ATP.

Hvis det er første gang, du skal indberette til eIndkomst på lønmodtageren, skal du først indsende ansættelsesoplysninger til eIndkomst og bestille skattekort.

Du har mulighed for at teste systemet. I testsystemet skal du bruge dit rigtige cvr-nr.  eller se-nr. og dine ansattes rigtige cpr-numre. Du vil få fiktive skattekort og kan indberette fiktiv løn.

Eksempler på indberetningsmåder til eIndkomst

Eget lønsystem

Du kan sende indkomstoplysninger via filer fra et lønsystem på din egen computer.

Lønservicebureauaftale

Aftalen giver lønbureau, revisor, pensionsselskab eller forsikringsselskab tilladelse til at indberette for andre se-numre og cvr-numre.

Ønsker du en lønservicebureauaftale, er det dig som virksomhed, som anmoder om  den i en e-mail i TastSelv Erhverv.

SKAT sender så en aftale, som du som lønservicebureauet skal underskrive og returnere.

Kunde hos lønservicebureau

Som kunde hos et lønservicebureau, leverer du lønoplysninger til lønservicebureauet, som sørger for beregninger, lønsedler og indberetning til eIndkomst og eventuelt afregning af A-skat og AM-bidrag.

Revisorordningen

I TastSelv Erhverv kan du autorisere en anden virksomhed til at indberette for dig. Autorisationen giver samme adgang, som du har.

LetLøn

LetLøn er et tilvalg til eIndkomst. Når du er tilmeldt beregningsordningen, kan du få hjælp til at beregne dine ansattes A-skat, arbejdsmarkedsbidrag, ATP og feriepenge.

SKATs indtastningsprogram

Programmet eIndkomst-indberetning kan du bruge til at danne filer til fil-upload til eIndkomst.

Hent indberetningsprogram til eIndkomst

Frister for indberetning til eIndkomst

Du skal som hovedregel indeholde A-skat og AM-bidrag på det tidspunkt, hvor indkomsten udbetales. Det gælder også ved aconto vederlag, forskud og lignende.

Hver måned, skal du for hver ansat blandt andet indberette A-indkomst, bruttoindkomst, feriepenge, løntimer, A-skat, AM-bidrag og ATP.

eIndkomst beregner det beløb, du skal betale i A-skat og AM-bidrag.

0-indberetning, hvis du ikke har udbetalt løn

Du skal lave en 0-indberetning, hvis du i en måned ikke har udbetalt løn, hvori der er indeholdt A-skat.

Det gælder også, hvis du registrerer dig som arbejdsgiver i slutningen af en måned, og  du ikke har udbetalt løn i den måned.

Er din virksomhed blevet ændret fra lille til stor

Hvis SKAT har ændret din virksomhed fra lille til stor, skal du huske at indsætte nye indberetningsfrister og betalingsfrister i jeres lønsystem.

På dit registreringsbevis i TastSelv Erhverv kan du se, om din virksomhed er kategoriseret som lille eller stor.

Indberetter din virksomhed via et lønbureau, skal du give lønbureauet besked om de nye frister.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.
Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Feedback:
Meget glad
Meget sur
Meget gladMeget sur