Menu

SKAT tilbyder løbende informationsmøder for nye og etablerede virksomheder, samt for revisorer.

Informationsmøder udbydes som fysiske møder eller som webinar.

Et webinar foregår over internettet, og man kan anvende video, PowerPoints, samt stille spørgsmål og få svar via en chatfunktion.

Informationsmøderne er gratis og tilbydes over hele landet. Er der flere deltagere fra samme virksomhed, skal man tilmelde sig hver især.

Personligt ejede virksomheder

SKAT indbyder løbende til en orientering om, hvad man som ny personligt ejet virksomhed skal vide i forhold til skat og moms.

Revisorer

SKAT indbyder hvert efterår til informationsmøder for revisorer om aktuel lovgivning på skatte- og momsområdet. SKAT tilbyder også med mellemrum informationsmøder om specifikke emner, såsom insolvensregler, dødsbo, punktafgifter og told.

Du kan tilmelde dig efterårets revisormøder fra den 8. september 2016. Fra den 6. oktober kan du hente den præsentation, vi viser på møderne.

Alle virksomheder

SKAT indbyder med mellemrum til informationsmøder om specifikke emner såsom moms, lønsum, online handel, toldprocedurer m.v. 

Aktuelle informationsmøder og webinarer

Virksomheder, som har spørgsmål, der ikke kan besvares ved et informationsmøde, kan bede om et individuelt vejledningsmøde.

Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Fik du svar på dine spørgsmål?