We use cookies at skat.dk, for example to gather statistics and improve our information campaigns. By continuing to use our website or by closing this box, you are agreeing to our use of cookies. Click here to reject cookies. Read more about cookies at skat.dk..

På skat.dk bruger vi cookies til at samle statistik og til at forbedre vores informationskampagner. Vi begynder, når du klikker dig videre eller lukker denne boks. Du kan sige nej tak til cookies her. Læs mere om cookies på skat.dk.

 

 
Familieydelser (børne- og ungeydelsen)

Familieydelsen bliver betalt til alle børnefamilier i Danmark af Udbetaling Danmark. Ydelsen er skattefri og udbetales for alle børn under 18 år.

  • Ydelsen bliver automatisk udbetalt til barnets mor, når I får et barn
  • Udbetaling sker hvert kvartal og er forudbetalt
  • Udbetalingen af familieydelsen har ingen indflydelse på dine sociale ydelser eller SU.

Satser for børne- og ungeydelse 2014

0-2-årige: 4.404 kr. per kvartal

3-6-årige: 3.486 kr. per kvartal

7-14-årige: 2.745 kr. per kvartal

15-17-årige: 915 kr. per måned

Betingelser for at få familieydelse

Du skal have haft bopæl eller beskæftigelse i Danmark i mindst to år inden for de seneste ti år for at have ret til den fulde børne- og ungeydelse.

Du optjener retten til ydelsen gradvist, så du allerede efter seks måneders bopæl eller arbejde har ret til 25 pct. af ydelsen. Efter et år har du ret til 50 pct., efter halvandet år 75 pct. og efter to år, har du ret til 100 pct.

EU-borgere

For EU-borgere tæller perioder i andre EU-lande efter disse landes lovgivning med i beregningen af de to år. Er du EU-borger og ankommer til Danmark efter at have arbejdet eller opholdt dig i et andet EU-land inden for de sidste ti år, så tæller den periode med i det danske to-års krav. Er du EU-borger, men har du hverken arbejdet eller boet i et EU-land inden for de sidste ti år, så skal du opholde dig eller arbejde i Danmark i to år, før du kan modtage fuld familieydelse.

Fra 2014 bliver familieydelsen indkomstreguleret  

Familieydelsen bliver nedtrappet med to procent af indkomst over 712.600. Er din og/eller din eventuelle ægtefælles indkomst over 712.600 kr., så bliver ydelsen sat ned med 2 pct. af det beløb, hver af jeres indkomster overstiger 712.600 kr. med.

Er du gift, bliver din familieydelse sat ned, hvis mindst én af jer har en årlig indkomst efter arbejdsmarkedsbidrag på over 712.600 kr. Det vil sige, at selv om du tjener mindre, bliver din familieydelse alligevel sat ned, hvis din ægtefælle tjener mere end 712.600 kr.

Nedsættelsen bliver beregnet ud fra samme indkomst, som vi beregner topskat af. Hvis du betaler topskat, kan du se din topskatteindkomst på din forskudsopgørelse. Betaler du ikke topskat, skal din børne- og ungeydelsen kun aftrappes, hvis din ægtefælles topskatteindkomst overstiger 712.600 kr.

Eksempler på nedsættelse

Enlig eller samlevende:

Din årlige indkomst er på 850.000 kr.

Nedsættelsen bliver beregnet ud fra den del af indkomsten, der overstiger 712.600 kr.

850.000 kr.- 712.600 kr. = 137.400. kr.

Den årlige nedsættelse beregnes til (137.400 kr. * 2 %) 2.748 kr. pr. år. Det svarer til 687 kr. pr. kvartal.

Gift

Din årlige indkomst er på 850.000 kr. og din ægtefælles indkomst er på 920.000 kr.

Nedsættelsen bliver beregnet ud fra den del af hver af jeres indkomster, der overstiger 712.600 kr.

850.000 kr. - 712.600 kr. = 137.400 kr.
920.000 kr. - 712.600 kr. = 207.400 kr.

Nedsættelsen beregnes ud fra (137.400 kr. + 207.400 kr.) = 344.800 kr. 

Den årlige nedsættelse beregnes til (344.800 kr. * 2 %) = 6.896 kr. pr. år. Det svarer til 1724 kr. pr. kvartal.

Hvis begge jeres indkomster er under 712.600
I det tilfælde bliver familieydelsen ikke sat ned.

Visning af billede: linkiconIndkomstafhængig nedsættelse af børne- og ungeydelse (borger.dk)  

Flygtninge er fritaget fra optjeningsprincippet

Er du flygtning og har opholdstilladelse i Danmark, er du undtaget fra optjeningsprincippet. Det betyder, at du kan få fuld børne- og ungeydelse fra den dag, hvor du har fået opholdstilladelse, hvis du opfylder de øvrige betingelser for at modtage ydelserne.

Du har fået udbetalt din familieydelse af SKAT i stedet for Udbetaling Danmark

Familieydelsen udbetales normalt af Udbetaling Danmark, men hvis du har gæld til det offentlige, vil Udbetaling Danmark overføre pengene til SKAT. Vi undersøger herefter, om du har en gæld, der skal dækkes, før vi udbetaler beløbet eller et eventuelt restbeløb til dig med teksten 'Udbetaling fra SKAT'. Hvis der er blevet modregnet i din familieydelse, vil du modtage en afgørelse om det.

Det er ikke alle typer gæld, der bliver modregnet i familieydelsen.

Fandt du det, du søgte?
Uenig
Enig
UenigEnig