Menu

Skriv til SKAT

Vi anbefaler, at du som udgangspunkt ringer til os i stedet for at skrive til os, da du ofte kan få hurtigere svar på dine spørgsmål i telefonen.

 • Ring på SKATs hovednummer 72 22 18 18.

Se også vores direkte telefonnumre under Kontakt.

Hvis du vil anmelde sort arbejde/skattesnyd

Hvis du har mistanke om skattesnyd eller sort arbejde, kan du anmelde det her: Anmeldelse af skattesnyd/sort arbejde.

Skriv som borger

Du skal logge på TastSelv for at skrive til os. På den måde bliver dine personlige oplysninger beskyttet, og dine beskeder til og fra SKAT bliver samlet ét sted.

Log på TastSelv Borger og send en besked

Skriv som virksomhed og selvstændigt erhvervsdrivende

Handler din henvendelse om personlige skatteforhold: Log på TastSelv Borger og send en besked

Handler din henvendelse om moms og andre erhvervsmæssige forhold: Log på TastSelv Erhverv og send en besked

For at kunne skrive skal din virksomhed være tilmeldt Kommunikation med SKAT under Profil i TastSelv Erhverv. 

Tilmeld din virksomhed Kommunikation med SKAT i TastSelv Erhverv

Mail som rådgiver (fx revisor)

Når du skriver på vegne af dine klienter, skal du bruge autorisationsadgang til din klients TastSelv-side, for at få adgang til at sende en besked på din klients vegne.

Når SKAT har svaret på henvendelsen, vil du modtage en adviseringsmail om, at SKAT har sendt et svar til klientens TastSelv.

Det giver dig flere fordele, bl.a.

 • Kommunikationen er sikker - ingen uvedkommende har adgang til kommunikationen.
 • Du får overblik over alle klienters kommunikation med SKAT.
 • Du får hurtigere svar - den rigtige afdeling i SKAT vil hurtigere få din besked, da den ikke skal visiteres manuelt.

Hvis du af forskellige årsager ikke kan kommunikere vha. autorisationsadgang i TastSelv, kan du benytte raadgiver@skat.dk. Her har du dog selv ansvaret for, at mailen er krypteret. Mailen skal desuden visiteres manuelt, og det vil ofte tage 2-3 dage, før den sagsbehandlende afdeling modtager mailen.

Mail som offentlig myndighed

Offentlige myndigheder kan benytte: myndighed@skat.dk
Det er afsenders ansvar, at kryptere henvendelsen til SKAT.

Mail som A-kasse eller fleksydelseskontor

A-kasser og kommuners fleksydelseskontorer kan benytte: akasse@skat.dk
Det er afsenders ansvar, at kryptere henvendelsen til SKAT.

Anmodningen skal indeholde:

 • Borgerens navn og cpr-nummer.
 • A-kassens/kommunens SE-nummer.
 • Den del af det udbetalte beløb, der er indbetalt frem til og med 2001
 • Den del af det udbetalte beløb, der er indbetalt fra og med 2002
 • Kontaktperson i A-kasse eller kommune, inkl. mailadresse/telefonnummer.
 • Årsag til tilbagebetalingen:
  (a) Har nået efterlønsalderen, men har fravalgt ordningen eller er ophørt med at indbetale uden at have modtaget efterlønsbevis.
  (b) Er emigreret og har fravalgt muligheden for efterløn eller fleksydelse.
  (c) Tilbagebetalingen overstiger ikke 7 gange dagpengesatsen.
  (d) Har nået folkepensionsalderen uden at have fået udbetalt efterløn eller fleksydelse.
For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.
Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Feedback:
Meget glad
Meget sur
Meget gladMeget sur