Når du har egen virksomhed, skal du betale skat af virksomhedens overskud (B-skat). Skatten skal du betale som en foreløbig skat - 10 gange i løbet af året. Den endelige skat opgøres først, når du har afleveret din selvangivelse og dit årsregnskab. 

Inden du begynder som selvstændig, skal du henvende dig til SKAT for at få ændret din forskudsregistrering. Du kan ringe på tlf. 72 22 18 18, sende en e-mail via www.skat.dk/kontakt eller henvende sig personligt i et skattecenter. Når du ændrer din forskudsregistrering, modtager du en særlig selvangivelse for selvstændige - en udvidet selvangivelse - når skatteåret er slut. Du modtager også et antal indbetalingskort, som du skal bruge, når du betaler din B-skat. Det er vigtigt, at du betaler B-skatten, ellers kan du ende med en stor restskat, når året er gået, som det kan være svært at få betalt.

Træk udgif-
terne fra
Du skal betale skat af virksomhedens overskud. Det beløb, du skal betale skat af, er altså virksomhedens indtægter fratrukket virksomhedens udgifter.

Du kan trække mange af de udgifter fra, som du har ved at starte og drive virksomheden. Loven siger, at du kan trække udgifter fra, som du bruger til at erhverve, sikre eller vedligeholde din virksomheds indkomst. På den måde kommer du til at betale mindre i skat.

Bemærk, at du udelukkende har fradrag for udgifter, der vedrører din virksomhed - og ikke for dine private udgifter. Bruger du fx en bil både i virksomheden og privat, kan du kun trække en del af udgifterne fra. Hvis halvdelen af din kørsel vedrører virksomheden, kan du trække 50 pct. af udgifterne til bilen fra.

Det er vigtigt, at du gemmer regninger mv., så du kan dokumentere, hvilke udgifter du har haft.

 Eksempler på udgifter, du kan trække fra

  • Udgifter til varer, du har solgt i virksomheden
  • Husleje for virksomheden
  • El og varme til virksomheden
  • Reparation og vedligeholdelse af virksomhedens lokaler 
  • Køb af inventar til virksomheden (fradraget for større udgifter skal fordeles over flere år - det hedder "afskrivning")
  • Drift og vedligeholdelse af fx varebil
  • Udgifter til telefon brugt i virksomheden.
  • Du har ikke skattefradrag for varer, som du tager ud af virksomheden og bruger privat. Hvis du tager varer fra virksomheden til eget forbrug, skal du enten bogføre dit private forbrug løbende eller bruge nogle faste satser i regnskabet, som SKAT kan oplyse.

Årsregnskab
Hvert år skal du aflevere et årsregnskab til SKAT i forbindelse med, at du indsender din selvangivelse. Selvangivelsen er en opgørelse af din skattepligtige indkomst. På selvangivelsen skal du skrive resultatet af årsregnskabet, dvs. dit overskud eller underskud - og det er det beløb, du skal beregne din skat af.

Selvangivelsen og årsregnskabet skal du sende til SKAT senest den 1. juli i året efter det indkomstår, det drejer sig om.

Fra og med indkomståret 2006 skal du dog ikke længere indsende årsregnskabet, men du har pligt til at vise SKAT regnskabet, hvis vi beder om det.

Med mindre du har et meget enkelt regnskab, vil det være en god ide, at du får en revisor til at hjælpe dig med at lave årsregnskabet. For at revisoren kan hjælpe dig, skal du have styr på indbetalinger og udbetalinger og lave kasseopgørelsen hver dag.