SKATs logo

Retningslinjer for anvendelse af SKATs logo

SKATs logoer er artefakter, der fortæller om SKATs tilknytning til staten og understreger, at SKAT er en myndighed. Det er derfor vigtigt, at disse logoer alene anvendes af SKAT, eller af organisationer, der har fået tilladelse af SKAT. 

Såfremt en organisation, forening eller virksomhed ønsker at anvende SKATs logoer, vil det alene kunne ske efter indhentet tilladelse.

SKAT vil tillade logoet anvendt på andres hjemmesider, når logoet fremstår som et aktivt link til SKATs hjemmeside. 

Det er dog ikke tilladt at bruge logoerne eller dele heraf i en sammenhæng, hvor modtagerne kan få det indtryk, at SKAT står bag organisationer, virksomheder eller personer. Desuden er det ikke tilladt at bruge logoerne, hvis det kan give modtagerne indtryk af, at SKAT har godkendt, støttet op om eller anbefaler bestemte produkter eller ydelser.

Ønsker du at anvende SKATs logo, skal du indhente tilladelse ved at skrive til kundekommunikation@skat.dk, oplys venligst, hvor du ønsker at anvende SKATs logo og hvorfor.

Download logoer

I farver
SKAT_CMYK.eps
SKAT_HEX.jpg

I sort/hvid
SKAT_SORT.eps
SKAT_SORT.jpg

Den visuelle profils bærende element er mærket. Mærket viser det, som er væsentligt ved SKAT, nemlig at vi er en myndighed, der beskæftiger sig med forvaltningen af lovgivning om skatter og lov om vurdering af faste ejendomme.

Navnet SKAT er valgt, fordi det rummer alle vores kompetencer, det er let at huske, og så er det it-venligt.

SKAT skrives altid med store bogstaver. Eneste undtagelse er i mail- og webadresser, hvor der traditionelt altid skrives med små bogstaver, dvs. www.skat.dk og fornavn.efternavn@skat.dk.

I genitiv skrives SKAT uden apostrof og med lille s, dvs. SKATs.

Elementer i logoet

SKATs mærke består af tre elementer: Kronen, den gule cirkel og navnetrækket SKAT. Alle tre elementer er specielt designet til SKAT, og man skal derfor altid benytte en original mærkefil.

 1. Kronen
  Vores nye symbol er kongekronen, som fortæller om vores tilknytning til staten og understreger, at vi er en myndighed. Kronens udformning er en nutidig og moderne udformning af den krone, som tidligere kendetegnede både Skatteministeriet, Landsskatteretten og ToldSkat.
 2. Den gule cirkel
  Den gule cirkel omkring kronen symboliserer fordelingen af skattemidlerne. Den gule farve er bevaret fra ToldSkat, da den i befolkningens bevidsthed er synonym med kommunikation af skattemæssig karakter. 
  Den gule cirkel omkring kronen kan føres tilbage til en tradition fra ministeriernes mærker, der ofte er omgivet af et bånd eller et bælte.
 3. Navnetrækket
  Bogstaverne i navnetrækket er specielt designet til organisationen. Navnetrækket er designet til at skulle udtrykke, at vi er en moderne organisation. Navnetrækket er let genkendeligt, når det ses på tryksager, hjemmesider, skiltning og anden kommunikation.

Respektafstand

SKATs mærke skal altid fremstå så klart som muligt uden at blive forstyrret af andre visuelle elementer. Der er derfor defineret en respektafstand omkring mærket. Denne afstand bør holdes fri for al typografi, grafiske elementer og områder med illustrationer og fotos.

Eksempler på respektafstand

Der skal altid være mindst 1 x "S" om hele mærket som vist på eksemplerne.

Reproduktion og baggrund
Når SKATs mærke placeres på en fotografisk baggrund, er det vigtigt altid at afstemme farvernes indbyrdes forhold, så SKATs logo aflæses optimalt.

Placering på baggrund

 • Når SKATs mærke optræder på en farvet flade, er der en hvid kant omkring mærket.
 • På fotografisk baggrund skal mærket altid optræde på en farvet flade.
Fik du svar på dine spørgsmål?