Andre grønne håndværksydelser

Installation af ladestik til el-biler

Kraftstik eller tilsvarende stik eller ladeboks til opladning af el-biler, herunder udvidelse af eltavle og trækning af kabler

Indberet dit håndværkerfradrag (servicefradrag) for 2017

Kortlægning og fjernelse af bygningsdele, der indeholder asbest, PCB og bly

Du kan kun få fradrag for at fjerne forurenede bygningsdele, hvis der er foretaget kortlægning, som kan dokumenteres i form af en rapport eller lignende. Fjernelse af forurenede bygningsdele omfatter nedtagning og bortskaffelse, inkl. bortkørsel.

Fradraget omfatter ikke gebyrudgifter i forbindelse med deponering.

Arbejdsløn til reetablering af fjernede bygningsdele er kun fradragsberettiget, hvis der er tale om arbejde, der i øvrigt er fradragsberettiget.

Indberet dit håndværkerfradrag (servicefradrag) for 2017

Afmontering af brændeovne

Afmontering af eksisterende brændeovne og pejseindsatse (omfatter selve afmonteringen og bortskaffelse af brændeovnen/pejseindsatsen samt tilmuring af hullet i skorstenen, hvor brændeovnen/pejseindsatsen var tilsluttet)

Fradraget omfatter ikke indvendigt malerarbejde i tilknytning til afmonteringen.

Du kan kun få fradrag, hvis ildstedet afmeldes af en autoriseret skorstensfejer, og du ikke har fået tilskud efter skrotningsordningen.

Indberet dit håndværkerfradrag (servicefradrag) for 2017

Udvendigt malerarbejde (bortset fra tag)

Maling af vinduesrammer (udvendigt)

Maling af døre (udvendigt)

Maling af ydervægge (udvendigt)

Indberet dit håndværkerfradrag (servicefradrag) for 2017