Generelt om indberetning af selskabsskat i TastSelv

Du skal indberette din selskabsskat i SKATs onlineløsning TastSelv Selskabsskat. Det gælder alle selskaber, fonde og foreninger.

Orientering om brugsrettigheder til fremførselsberettigede restunderskud i underskudsregisteret.

Fra 15. december 2015 vil underskudsregisteret vise brugsrettigheder til fremførselsberettigede restunderskud.

Brugsrettighederne er beregnet ud fra SKATs registreringer af selskabers:

 • ind- og udtræden af sambeskatningskredse,
 • éngangsindberetning af restunderskud,
 • historiske skattefri omstruktureringer som har påvirket fremførselsadgangen,
 • løbende indberettede skattefri omstruktureringer,

Der kan opstå tilfælde, hvor enkelte brugsrettigheder ikke er beregnet korrekt. I de tilfælde kan selskaberne kontakte SKAT og få rettet de beregnede brugsrettigheder.

Restunderskud, hvor der ikke er brugsrettigheder vises pt. ikke i underskudsregisteret. Det kan skyldes, at der ikke længere er selskaber, som har adgang til at anvende disse restunderskud.

Hvis sambeskatningskredsen mangler underskud, der fortsat er selskaber, der burde være adgang til at anvende, skal I kontakte SKAT.

I begge tilfælde anbefaler vi, at I benytter "Genoptagelse" i TastSelv Selskabsskat og vedlægger dokumentation for brugsrettighederne.

Det skal du indberette i TastSelv Selskabskat  

 TastSelv Selskabsskat er åben for indberetning af oplysninger om selskabets grundregistreringer samt selskabets selvangivelse. Det betyder, at selskaber, fonde og foreninger, hvis det er relevant, skal indberette:

 • Skattemæssige restunderskud fra tidligere indkomstår
 • Ændring af sambeskatningsforhold
 • International sambeskatning
 • Oplysninger om skattefri omstruktureringer
 • Omlægning af indkomstår
 • Oplysning om skatteregnskab i fremmed valuta
 • Selvangivelse.

Det er ikke længere muligt at sende selvangivelsen til os med almindelig post eller indberette via den tidligere løsning i TastSelv Erhverv.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til SKAT på telefon 72 22 28 82.

TastSelv Selskabsskat - Generel information

Log på TastSelv Erhverv og vælg Skat