Ansøgning om refusion af udbytteskat

Du skal ansøge om refusion af udbytteskat ved at benytte den digitale webblanket nederst på siden (lovkrav fra 1. april 2017). For at kunne søge om refusion skal aktionæren være skattepligtig i et andet land eller være ikke-skattepligtig til Danmark. Du kan enten ansøge som aktionær eller som repræsentant på vegne af en aktionær.

Aktionæren kan have ret til refusion, hvis den indeholdte kildeskat på udbyttet overstiger det, som Danmark har beskatningsretten til fx i henhold til en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Du kan søge refusion på op til 20 forskellige udbytteudlodninger i en ansøgning, men kun for én aktionær ad gangen.

Bemærk, at forældelsesfristen, der regnes fra det tidspunkt, hvor aktionæren har modtaget udbyttet, i de fleste tilfælde er 3 år. Særlige forældelsesfrister kan dog følge af dobbeltbeskatningsoverenskomster.

Dokumentation

Følgende skal dokumenteres i ansøgningen:

  • at aktionæren har modtaget dansk udbytte og hvor stort udbyttet er
  • at der er indeholdt dansk udbytteskat og hvor stor den indeholdte udbytteskat er
  • at aktionæren er den retmæssige ejer af aktierne på tidspunktet for vedtagelsen af udbyttet
  • at aktionæren er skattepligtig i et andet land, og at den indeholdte skat overstiger den endelige skat i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten  eller
  • at den indeholdte skat overstiger den endelige skat efter gældende dansk skatteret. 

Du skal kunne dokumentere, at betingelserne for at få refunderet udbytteskat er opfyldt. Se eksempler på dokumentation nedenfor.

Dokumentation for endelig skat
Dokumentation for, at den indeholdte skat overstiger aktionærens endelige skat i henhold til en dobbeltbeskatningsoverenskomst eller gældende dansk skatteret. Det skal indsendes en hjemstedserklæring eller anden dokumentation, som er attesteret af den udenlandske kompetente myndighed, der viser, at aktionæren er omfattet af en dobbeltbeskatningsoverenskomst eller et gældende frikort udstedt af SKAT. Der kan være særlige regler for udstedelse af hjemstedserklæringer i dit land. Se eksempel på skabelon til hjemstedserklæring blanket 02.050 for privatpersoner og 02.051 for selskaber m.m.

Udbyttenota
For hvert udbytte, du søger om refusion for. Det skal fremgå, at der er indeholdt dansk udbytteskat. Du kan fx se dette på en meddelelse fra aktionærens depotbank om modtaget aktieudbytte. Her vil tidspunktet for vedtagelsen af udbyttet også ofte fremgå.

Kontoudtog
For hver aktie, du søger om refusion for. SKAT skal kunne se, at udbyttet er tilgået aktionæren. Du skal dokumentere, at pengene er gået ind på kontoen. Vedlæg fx kopi af aktionærens kontoudtog.

Depotoversigt
Overblik over aktionærens aktiebeholdning på tidspunktet for vedtagelsen af udbyttet.

Købsbilag
Dokumentation for at aktionæren har købt aktierne, fx købsbevis eller kvittering.

Fuldmagt
Hvis du søger på vegne af en aktionær, skal du have en fuldmagt fra aktionæren. Er der flere repræsentanter mellem dig og aktionæren, skal der være fuldmagter fra alle repræsentanter. Se eksempel på skabelon til fuldmagt blanket 02.043.

Aktielån
Ved ansøgning skal det fremgå, om aktierne er lånt fra andre eller lånt til andre på tidspunktet for vedtagelsen af udbyttet.

SKAT kan bede om yderligere dokumentation, hvis vi vurderer, at der er brug for det. 

Ansøgninger om refusion af udbytteskat

Åbn webblanket: Ansøg om refusion af udbytteskat

Format til mange ansøgninger

Repræsentanter, der har behov for at sende ansøgninger for mange aktionærer, kan benytte SKATs særlige masseafleveringsformat.

Læs mere om masseafleveringsformatet

 

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte SKAT på telefon 72 22 28 82.

Se også den juridiske vejledning afsnit A.B.4.1.4.2.  

Fik du svar på dine spørgsmål?