Uddybende liste: Ydelser dækket af håndværkerfradrag

Listen uddyber vedligeholdelsesydelser og reparation. Du kan kun få fradrag for arbejdsløn.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.