Familieydelser (børne- og ungeydelsen)

Familieydelsen bliver udbetalt til barnets mor. Ydelsen er skattefri og udbetales for alle børn under 18 år.

Ydelsen er indkomstafhængig, så den bliver sat ned, hvis din og/eller din ægtefælles topskattegrundlag er over 749.000 kr. i 2017 (732.900 kr. i 2016). Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler ydelsen.

Læs mere på om børne- og ungeydelse/børnecheck på borger.dk