Skat af personalegoder

Et personalegode er et gode, du som arbejdsgiver betaler, og som dine ansatte kan bruge privat.

Værdien af personalegoder sidestilles med løn og skal medregnes til den personlige indkomst.

Personalegoder værdiansættes som hovedregel efter markedsværdien.

Den juridiske vejledning, C.A.5 Personalegoder

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.