Fradrag for gaver til velgørende foreninger

Du får fradrag for gaver til velgørende foreninger, fonde, stiftelser, institutioner og religiøse samfund, der er godkendt af SKAT.

  • Du kan højst få fradrag for 15.600 kr. i 2017 (15.200 kr. i 2016).
  • Du får automatisk dit fradrag, hvis du har givet foreningen dit cpr-nr.
  • Der er ingen bagatelgrænse for fradraget.

Se indberettede gaver

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.