Skattenedslag for seniorer

Er du født i 1946-1952 og i arbejde, kan du få et skattenedslag, hvis du opfylder en række betingelser til løn og arbejdstid. Det står på din årsopgørelse, hvis du er berettiget.

  • Skattenedslag: Højst ca. 100.000 kr.
  • Pengene fordeles mellem årsopgørelsen for årene, hvor du fylder 64 og 65 år.

Se om du får skattenedslag på din årsopgørelse eller i "Orientering om seniornedslag"

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.