Fradrag for kapitalpensioner er afskaffet

Fradrag for indbetalinger til både private og arbejdsgiveradministrerede kapitalpensioner er afskaffet.

  • De nye regler har ingen betydning for andre pensionstyper.
  • Dit pensionsselskab kan fortælle dig, hvilken type pensionsordning du har.

Ret forskudsopgørelsen, felt 229

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

Fik du svar på dine spørgsmål?