Dato for udgivelse
08 Feb 2016 12:36

Til
Importører mv.
Sagsnummer
16-0151791
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
01.02.2016
1905 90 20 00      Udgår og erstattes af:
1905 90 20 --Kirkeoblater, oblatkapsler af den art der anvendes til lægemidler, segloblater og lignende varer af mel eller stivelse:
10 ---Rispapir 4,5% +
0,605 € pr kg
90 ---Andre varer 4,5% +
0,605 € pr kg

Ændringen medtages til Rettelse nr. 2 (april 2016) som forventes udsendt ultimo marts 2016.