Dato for udgivelse
27 Jan 2016 03:00
Gyldig til
11 May 2016 23:59

Til
Virksomheder registreret efter Registreringsafgiftsloven mfl.
Sagsnummer
Intet sagsnr.
Resumé

SKAT´s Niveaulister er til brug for værdifastsættelse af de køretøjer der oftest importeres- eller eksporteres, samt enkelte special køretøjer. Listerne for Personbiler og Motorcykler erstatter de lister der blev suspenderet i december da markedet reagerede på ændringen i Registreringsafgiftsloven, hvor afgiftssatsen på 180% blev nedsat til 150%.
Listerne for Personbiler og Motorcykler er gyldige med virkning fra 27. januar 2016,  og erstatter alle tidligere lister.

Listerne for Varebiler og Busser er de samme som blev ajouført pr. 11 november 2015.


På baggrund af foretagne prisfastsættelser, annoncer, erfaringsmateriale mv. udarbejder SKAT Niveaulister. Listerne angiver nypris samt handelsværdi for en række køretøjer i almindelig vedligeholdt stand, typisk inklusive normalt ekstraudstyr og typisk med normalt kilometertal for køretøjstypen, for en række gængse motorkøretøjer.

Til netop denne ajourføring har der været øget fokus på Niveaulisterne med de nyere, dyrere personbiler og Motorcykler, hvor afgiftsnedsættelsen fra 180% til 150% har indflydelse på de beregnede handelspriser for import-køretøjer. Alle Niveaulisterne for Personbiler er også ajourførte i forhold til at der er et årsskifte, samt at norm-km tal er justerede.

Brancherepræsentanter har indflydelse på Niveaulisterne via Dialoggruppen for Niveaulister, der er et underudvalg til Motorkontaktudvalget.

Hvis der er Niveauliste for det pågældende køretøj der skal prisfastsættes, anvendes denne af SKAT´s Motorcentre, dog med regulering for afvigende stand, km-stand, ekstraudstyr og anvendelse, for det konkrete køretøj.
Køretøjet skal både modelmæssigt, udstyrsmæssigt og i forhold til km-tal være sammenligneligt, for at være omfattet af Niveaulisten.

SKAT tager udgangspunkt i annoncerede priser, og anvender følgende principper ved niveau-fastsættelse:

  • Dyreste og billigste tages ikke med (afvigende priser).
  • Lave priser. Der tages hensyn til afhentningstilbud, uden syn og uden afgift.
  • Høje priser. Der tages hensyn til priser, der er over 3 måneder gamle (lange liggetider), mærkeforhandleres egne modeller (typisk dyrere køretøjer, bl.a. pga. udvidede garantiordninger mv.). Til denne ajourføring, er det tilstræbt kun at benytte priser der er opstået efter 1/12 2015, for de personbiler og motorcykler hvor afgiftsnedsættelsen har relevans for prisen.
  • Fradrag på 5 % for gennemsnitlig opnåelig rabat.
  • Tillæg/fradrag for afvigende kilometertal efter beregning.
  • Fradrag for udstyr (skønnet ud fra detailteksten på de annoncerede biler).
  • Specielt ved ældre modeller. Der skeles til private annoncer.
  • Specielt vedrørende nye modeller: Der skeles til nypriser, mindstebeskatningspriser og opnåelige rabatter.
  • Der tilstræbes et vist ensartet "prisflow" i prisniveauerne, både mellem de enkelte årgange, og mellem de forskellige modeller på den enkelte liste.

Gældende Niveaulister med nypriser og handelspriser, i pdf format:

Oversigter                      Niveaulister      
Personbiler Personbiler
Motorcykler Motorcykler
Varevogne Varevogne    (Fra 11. November 2015, var ikke suspenderede)
Busser Busser         (Fra 11. November 2015, var ikke suspenderede)

Niveaulister der kun indeholder oplysninger om Nypriser, i pdf format:

Niveaulister der har været anvendt tidligere, som der ikke længere er behov for at vedligeholde handelsprisniveauer på, er nu samlet i særskilte filer.
Disse lister indeholder stadig relevante data som oprindelig nypris, samt identifikationsoplysninger og udstyrs-beskrivelser mm for en række køretøjer.

Oversigter                      Niveaulister  - Kun nypriser    
Personbiler Personbiler
Varevogne Varevogne

Kommende planlagte ajourføringstidspunkter for Niveaulisterne:

2. onsdag i februar 2016 (Kun Varevogne og Busser ajourføres)
2. onsdag i maj 2016
4. onsdag i august 2016
2. onsdag i november 2016

Med venlig hilsen

SKAT
Kundeservice Motor