Dato for udgivelse
22 Dec 2015 14:43
Resumé

Folketingets skatteudvalg har netop fået forelagt SKATs kvartalsredegørelse for 3. kvartal 2015. Redegørelsen indeholder en status for de offentlige restancer og en status på aktiviteterne på inddrivelsesområdet i forlængelse af regeringens handlingsplan "SKAT ud af krisen".


Første skridt på vejen til skabelsen af et nyt automatiseret inddrivelsessystem til at inddrive skyldneres gæld til det offentlige er taget, efter at Skatteministeriet har sendt et midlertidigt inddrivelsessystem i udbud. Det fremgår blandt andet af den seneste kvartalsredegørelse fra SKAT, som Folketingets skatteudvalg netop har modtaget.

Som et led i regeringens handleplan "SKAT ud af krisen" fra september 2015 er et større oprydningsarbejde ligeledes i gang med at afdække og identificere omfanget af sager og fejltyper som opstået i inddrivelsessystemet EFI. Mens de automatiske inddrivelsesskridt er sat i bero, foretages alle inddrivelsesskridt indtil videre manuelt efter et grundigt analysearbejde af, at det sker på lovlig vis.

Derudover viser SKATs kvartalsvise restanceredegørelse til Folketingets skatteudvalg, at de samlede restancer til det offentlige er opgjort til en nominel værdi på 78,1 mia. kroner ved udgangen af september 2015. Det er dog langt fra det beløb, som reelt kan inddrives, idet der eksempelvis ikke har været muligt at tage højde for, at nogle af gældsposterne ikke kan inddrives, f.eks. fordi skyldneren har en meget lav indkomst.

 - Inddrivelsen af offentlige restancer foregår på to ben. Vi arbejder på at skabe et nyt solidt system, der kan inddrive skyldneres restancer til det offentlige. Sideløbende pågår et omfattende arbejde med manuel inddrivelse, hvor vi gør alt, hvad der står i vores magt for, at restancerne ikke stiger yderligere. Når det er sagt, må vi erkende, at vi over en længere periode vil se, at restancerne stiger, indtil vi har et nyt og solidt system, siger inddrivelsesdirektør i SKAT, Jørgen Rasmussen.

Se SKATs kvartalsvise restanceredegørelse til Folketingets Skatteudvalg her

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere, tlf.: 7222 1818