Dato for udgivelse
21 Dec 2015 13:00

Til
Importører mv
Sagsnummer
15-3279024
Resumé

Registrering af importen af armeringsstænger af stål med høj udmattelsesstyrke med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Kommissionen har ved forordning (EU) 2015/2386 offentliggjort i EU-tidende L 332 af 18. december 2015 pålagt toldmyndighederne af tage de nødvendige skridt til registrering af importen af armeringsstænger (toldtariffens pos. 7214 20 00 10, 7228 30 20 10, 7228 30 41 10, 7228 30 49 10, 7228 30 61 10, 7228 30 69 10, 7228 30 70 10 og 7228 30 89 10) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår registrering henvises til teksten i (EU) 2015/2386.

Registreringen ophører ni måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Forordningen trådte i kraft den 19. december 2015.