Dato for udgivelse
21 Dec 2015 11:32

Til
Virksomheder og medarbejdere beskæftiget med Told
Sagsnummer
15-3272072
Resumé

Kommissionen har offentliggjort en meddelelse, der afspejler Kommissionens fortolkning af den relevante EU-lovgivning vedrørende oprindelsesangivelse på varer med oprindelse i de israelsk besatte områder.


Kommissionen har offentliggjort en meddelelse, der afspejler Kommissionens fortolkning af den relevante EU-lovgivning vedrørende oprindelsesangivelse på varer med oprindelse i de israelsk besatte områder.

Kommissionen har anset det nødvendigt med en EU-meddelelse for at skabe klarhed hos forbrugerne, erhvervsdrivende og de nationale myndigheder om eksisterende EU-lovgivning om oprindelsesoplysninger.

Du kan se meddelelsen her.