Fordeling af midler til velgørende og almennyttige foreninger

Vis printvenlig udgave
Dato for udgivelse18 Dec 2015 12:15

TilVirksomheder registreret for almennyttige lotterier og spil uden indsats og til foreninger med velgørende og almennyttige formål.
Sagsnummer15-3218894
Resumé

Folketinget har den 8. december 2015 vedtaget en række ændringer på spilområdet, som har betydning for afgiften for gevinstgivende spilleautomater. Ændringerne betyder, at muligheden for nedslag i spilleafgift ved udlodning til velgørende og almennyttige foreninger bliver ophævet. I stedet bliver der indført en midlertidig tilskudsordning for de almennyttige foreninger, som træder i kraft 1. januar 2016.


Nedslag i afgiften for udlodning ophæves

Den 1. januar 2016 ophæves muligheden for, at virksomheder, der er registreret for afgift for gevinstgivende spilleautomater, kan få et nedslag i afgiften for udlodning til almennyttige formål.

Midlertidig ordning

Der kommer dog en midlertidig ordning, hvor almennyttige foreninger, der har modtaget udlodninger fra spillehaller i 2014, kan søge om tilskud. Foreningerne skal selv ansøge, hvis de ønsker at modtage tilskud i 2016. Ordningen bekendtgøres snarest muligt.

Kriterier for at søge tilskud

For at kunne få tilskud, skal foreningerne have modtaget udlodningsbeløb fra spillehaller i 2014, hvor spillehallen samtidigt har fået nedslag i den afgift, spillehallen har betalt til staten.

Det gælder velgørende og almennyttige foreninger mv., der enten:

  • Er omfattet af ligningslovens § 8 A
  • Har formål, der kan omfattes af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 17, eller
  • Er arrangør af kulturelle arrangementer på friluftsscener og i koncertsale med musik og sang, teater med pantomime og børneforestillinger og pige- og drengegarder i store forlystelsesparker

Tilskudsbeløbets størrelse

Foreningen kan ansøge om et tilskudsbeløb, der svarer til det samlede udlodningsbeløb, foreningen har modtager fra spillehaller i årene 2012-2014 divideret med det antal år, der i perioden er modtaget udlodninger i.

Fordeling af tilskud

Hvis de ansøgte beløb overstiger den afsatte pulje, reducerer SKAT de enkelte tilskud forholdsmæssigt med samme procentsats.

Foreningerne kan desuden modtage mere i tilskud end det ansøgte beløb, hvis der viser sig at være overskydende midler i den afsatte pulje for det pågældende år.

Ansøgningsproces

Foreninger, der ønsker at søge om tilskud, skal ansøge om det via en ansøgningsblanket på skat.dk/spiltilskud, som bliver tilgængelig primo januar 2016.

Ansøgningen skal indeholde:

  • Beløb, der ansøges om
  • Identifikationsoplysninger på ansøger
  • Dokumentation for udlodningsbeløb modtaget i årene 2012-2014
  • En tro og love erklæring i form af en underskrift fra ansøgeren om, at alle udlodningsbeløb modtaget i 2012-2014 blev modtaget retmæssigt
  • Navn, adresse og cvr-nummer eller SE-nr. på tilladelsesindehavere, hvorfra der i årene 2012-2014 er modtaget udlodninger, samt navn og adresse på de konkrete spillehaller, der har ydet udlodningerne, såfremt dette kendes
  • Oplysning om evt. medlemskab af en hovedorganisation eller et forbund

Frist for ansøgning

Ansøgningen om tilskud for 2016 skal være modtaget af SKAT senest den 1. februar 2016.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddene udbetales den 1. juli 2016 til den ansøgende forenings NEM-konto.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til SKAT på telefon 72 22 28 10.

Med venlig hilsen

SKAT