Dato for udgivelse
17 Dec 2015 13:27
Resumé

En række virksomheder, der har haft gæld på Skattekontoen, har i en periode ikke fået tilskrevet renter af deres udestående med SKAT pga. en fejl i systemet. Virksomhedernes renteberegning igangsættes derfor med virkning fra 1. oktober.

 


Flere end 800.000 virksomheder betaler skat i Danmark. En del af dem har i en periode ikke fået beregnet og tilskrevet renter af den gæld, virksomheden har haft med SKAT. Denne periode strækker sig for visse virksomheder op til 2½ år tilbage i tiden.

SKAT har i dag udsendt et brev til de ca. 24.500 virksomheder, der i den mellemliggende periode har haft et udestående med SKAT. I brevet beklager SKAT fejlen, som nu er rettet. Med virkning fra den 1. oktober 2015 begynder SKAT at beregne renter på virksomhedernes udestående med skattevæsenet.

- Jeg vil gerne beklage de gener, det her kan give de berørte virksomheder. Det har været vigtigt for os at være sikre på, at fejlen blev løst, inden vi kunne gå i gang med at opkræve renter igen. Vores hovedsigte har været, at ingen virksomhed kommer til at betale en forkert rente, siger Jonatan Schloss, direktør for Kundeservice i SKAT.

Rentetilskrivningen omfatter perioden fra 1. oktober og frem i første omgang. Først efter en grundig gennemgang af virksomhedernes Skattekonto vil SKAT begynde at tilskrive renter til virksomheder, der har haft et udestående med SKAT i perioden før 1. oktober 2015.

- Vi er lige nu i gang med en grundig dataoprydning før vi kan påbegynde rentetilskrivningen for perioden før 1. oktober 2015. Når vi har beregnet renten, vil virksomhederne få en besked fra SKAT, fortæller Jonatan Schloss.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Virksomheder, tlf.: 7222 1818