Menu

Vægtafgift, grøn ejerafgift og andre afgifter

Du skal betale en løbende afgift af køretøjer på danske nummerplader. Afgiften afhænger af køretøjet og bliver opkrævet forud. I beregneren kan du udregne størrelsen på din vægtafgift eller grønne ejerafgift for benzin- og dieseldrevne køretøjer.

Under beregneren kan du læse om grøn ejerafgift for elbiler og plug-in-hybridbiler samt betaling af afgifter, andre afgifter og aktuelle afgiftssatser.

Vægtafgift / Grøn ejerafgift
Hvad koster et køretøj i afgift?

Veterankøretøjer: For køretøjer, der er registreret første gang for mere end 35 år siden, bliver afgiften fra den følgende afgiftsperiode automatisk nedsat til 25 % af den normale sats.

Du skal ikke betale vægtafgift af en knallert.

Vægtafgiften af en motorcykel er fast og afhænger ikke af vægten

Satsen gælder for godkendte traktorer (skov-,landbrug og gartneri) og registrerede traktorer (Godstransport), der er benzindrevne.

Registrerede traktorer (Godstransport), der er dieseldrevne, betaler samme sats som vare- og lastvogne. Her skal man dog være opmærksom på, at traktorer betaler efter egenvægten plus 200 kg.

Du skal være opmærksom på, at der er forskellige regler for beregning af vogntogsvægten, alt efter hvilke tilladelser køretøjet har og hvilke vægte det er synet med. Hvis du kender den beregnede vogntogsvægt, kan du foretage beregningen af den periodiske afgift.

Du skal være opmærksom på, at det ikke er muligt at beregne afgiften for ikke vejafgiftspligtige lastvognstog.

Brintdrevne biler er afgiftsfrie.

Km/l
Kg

Er du tilfreds med denne løsning?

[Her indsættes kundetilfredshedsundersøgelse 1-5]

Du kan også finde beregneren i SKATs app via App Store eller Google Play.

Vægtafgift og grøn ejerafgift på elbiler og plug-in-hybridbiler

Folketinget har besluttet at fra 1. januar 2016:

 • Er elbiler ikke længere fritaget for afgifter og skal betale vægtafgift eller grøn ejerafgift.
 • Er beregning af grøn ejerafgift for plug-in-hybridbiler ændret, så der fremover tages højde for elforbruget, når brændstofforbruget skal beregnes.

Se lovændringen om grøn ejerafgift for elbiler og plug-in-hybridbiler (folketinget.dk)

Sådan beregner SKAT grøn ejerafgift for el- og plug-in-hybridbiler

 • Bilens elektriske forbrug (Wh) pr. km omregnes til antal km pr. liter benzin.
 • Bilens elektriske forbrug oplyses af fabrikanten og bliver indtastet, når bilen oprettes i Motorregistret.
 • Omregningen fra energiforbrug målt i Wh pr. km til benzinforbrug målt i liter pr. 100 km foretages ved at dividere det oplyste energiforbrug målt i Wh pr. km med en fast faktor på 91,25.
 • Er der ikke oplysning om energiforbruget målt i Wh pr. km, fastsætter SKAT energiforbruget i liter benzin pr. 100 km.
 • De fleste el- og plug-in-hybridbiler vil blive indplaceret på den laveste sats med en halvårlig afgift på 310 kr. (2016).

Eksempel på omregning af elektrisk forbrug til km/l for elbil

Du har en elbil med et elektrisk forbrug på 158 Wh/km. Ved omregning giver det et brændstofforbrug på 57,8 km/l, som er det, du i dette eksempel skal betale grønne ejerafgift af.

Elforbrug

158 Wh/km

Omregning af elforbrug til liter benzin/100 km

158 Wh/km / 91,25 Wh/l = 1,73 l/100 km

Omregning til km/l

100 / 1,73 l/100 km = 57,8 km/l

Eksempel på omregning af elektrisk forbrug til km/l for plug-in-hybridbil på el og benzin

Du har en plug-in-hybridbil med et benzinforbrug på 0,6 l/100 km og et elektrisk forbrug på 115 Wh/km. Ved omregning giver det et brændstofforbrug på 53,8 km/l, som er det, du i dette eksempel skal betale grøn ejerafgift af.

Elforbrug

115 Wh/km

Benzinforbrug

0,6 l/100 km

Omregningsfaktor elforbrug til benzinforbrug

91,25 Wh/l

Omregning elforbrug til liter benzin/100 km

115 Wh/km / 91,25 Wh/l = 1,26 l/100 km

Samlet benzinforbrug

(1,26+0,6) l/100 km = 1,86 l/100 km

Omregning til km/liter benzin

100 / 1,86 l/100 km = 53,8 km/l

Se de aktuelle satser (skm.dk) 

Betaling og afgiftssatser

Afgifterne opkræves hos ejer eller bruger

Afgiftsregningen bliver sendt til den registrerede ejer. Er der registreret en bruger af køretøjet, bliver opkrævningen dog sendt til brugeren. Begge hæfter for afgiften.

Afgiftsperioden er på 12, 6 eller 3 måneder afhængigt af køretøjstypen. Du kan ikke ændre periodens længde. Se de aktuelle perioder hos Skatteministeriet.

Se, hvilke afgifter du skal betale

Sådan betaler du afgiften

Når du har modtaget et indbetalingskort kan du, kan du vælge at:

 • Tilmelde betalingen til Betalingsservice
 • Betale via netbank: Brug betalingslinjen på indbetalingskortet.
 • Virksomheder med et EAN-nummer kan få regningen sendt elektronisk. Det oplyser du i Motorregistret.

Afgiftssatser

Afgiftssatserne bliver reguleret årligt, og du kan se de aktuelle satser på skm.dk.

Ejerskifte eller afmelding af køretøjet

Du skal ikke betale afgift, når du har afmeldt dit køretøj, eller når det er blevet registreret til en ny ejer.

Læs mere om omregistrering og ejerskifte

Vægtafgift eller grøn ejerafgift 

Du betaler vægtafgift, hvis din personbil er registreret før 1. juli 1997 eller din varebil er registreret før 18. marts 2009. For køretøjer registreret senere, betaler du grøn ejerafgift.

Grøn ejerafgift betyder, at du betaler afgift efter bilens brændstofforbrug (km/l).

Grøn ejerafgift/afgift efter brændstofsforbrug (Den juridiske vejledning)

Hvis du mener, km/l er registreret forkert

Hvis dit køretøj er registreret første gang før 5. juni 2012, kan SKAT i de fleste tilfælde rette køretøjets km/l i Motorregisteret. Vil du have km/l rettet, skal du skrive til os.

 1. Log på med NemID
 2. Vælg Kontakt og Send e-mail
 3. Vælg Køretøjer, registrering, betaling og nummerplader
 4. Vælg Ejer/vægtafgift (betaling og restance)
 5. Skriv hvilket køretøj, det handler om
 6. Vedhæft eventuel dokumentation for dit oplyste km/l forbrug
 7. Tryk Send

Er dit køretøj registreret den 6. juni 2012 eller senere, kan ændring af km/l kun ske ved, at du får synet dit køretøj ved en synsvirksomhed. Synsvirksomheden vil ud fra din dokumentation vurdere, om de kan rette km/l. Hvis synsstedet er enig i at rette km/l, sker det direkte i SKATs Motorregister. Herefter sker der en automatisk regulering af din periodiske afgift.

Find nærmeste synsvirksomhed

Andre afgifter 

Tillægsafgift for privat anvendelse (privatbenyttelsesafgift)

Du skal betale privatbenyttelsesafgift, hvis du har en varebil, der vejer op til fire tons, er registreret første gang efter den 2. juni 1998, og er registreret til 'godstransport privat' eller 'godstransport privat/erhverv'.

Partikeludledningsafgift for dieselbiler

Partikelfiltre til person- og varebiler (fstyr.dk)
Erklæring om partikelfilter (blanket 21.049)

Vejbenyttelsesafgift (vejafgift) for lastbiler over 12 tons

Vejbenyttelsesafgift (Den juridiske vejledning) 
Satser for vejbenyttelsesafgift (skm.dk) 

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Fik du svar på dine spørgsmål?