Menu

Når du handler med udlandet

Køb af varer i andre EU-lande

  • Køber du varer fra en momsregistreret virksomhed i et andet EU-land, skal der ikke moms på fakturaen, hvis den udenlandske virksomhed har fået oplyst dit momsnummer (DK + det 8-cifrede CVR-/SE-nr.).
  • Du skal beregne en såkaldt erhvervelsesmoms på 25 procent af fakturaværdien.
  • Du skal medregne erhvervelsesmomsen til din salgsmoms, når du skal indberette og betale moms
  • Du kan trække erhvervelsesmomsen fra i samme omfang som momsen på varer, du køber hos en dansk virksomhed. Din indkøbspris vil dermed være den samme, uanset om du køber varen i Danmark eller i et andet EU-land.
  • Køber eller sælger du varer inden for EU, skal du ikke betale told.
  • Du skal i nogle tilfælde betale punktafgift af varer, du køber i andre EU-lande.
  • Vær opmærksom på at emballage til visse drikkevarer er pantbelagt, læs mere på Dansk Retursystem.

Du kan i visse tilfælde få tilbagebetalt moms, som du har betalt i udlandet. Momsen skal i så tilfælde tilbagesøges via TastSelv Erhverv, hvor du udfylder ansøgningsskemaet under punktet "Momsrefusion". Læs mere i Tilbagebetaling af moms du har betalt i udlandet.

Log på TastSelv Erhverv

Salg af varer til andre EU-lande

Salg til virksomheder

Hvis du sælger varer til en momsregistreret virksomhed i et andet EU-land, kan du sælge varen uden moms. Du skal være klar over, at du er betalingspligtig af momsen, hvis det viser sig, at den udenlandske virksomhed ikke er momsregistreret, eller hvis varerne ikke har forladt Danmark.

Endvidere, bekræfter du gyldighed af den udenlandske kundes momsnummer og skriver dette på fakturaen. Du kan bekræfte momsregistreringsnumre via VIES-systemet under skat.dk/tastselverhverv.

Sælger du varer og nogle ydelser til virksomheder i andre EU-lande, skal du derudover for hver måned indberette oplysninger om EU-salg til SKAT. Oplysninger om EU-salg skal indberettes til EU-salg uden moms/DK-VIES via skat.dk/tastselverhverv eller via Virk.dk. Her kan du også indberette til Danmarks statistik, Intrastat.

Salg til private

Sælger du varer til en privat kunde i EU, skal du som udgangspunkt opkræve dansk moms. Hvis det samlede salg til private kunder i et EU-land ved fjernsalg overstiger 35.000 Euro eller 100.000 Euro, alt efter hvilken grænse det pågældende EU-land har valgt, skal du i visse tilfælde momsregistreres i det pågældende EU-land.

Handel med lande uden for EU (3. lande)

Handler du med lande uden for EU (3. lande), herunder Færøerne og Grønland, skal du registreres som importør og/eller eksportør på Virk.dk.

Det vil være en fordel at vælge SKATs ordning om sikkerhedsstillelse. Læs mere i Toldvejledningen og undgå at betale importtold, inden varen kan tages i brug.

Køb af varer i lande uden for EU

Registrering

Inden du køber varer i lande uden for EU, skal du registreres som importør på Virk.dk.

Importmoms

Når du indfører varer fra lande uden for EU, skal du også betale importmoms. Du skal beregne importmoms på 25 procent af toldværdien tillagt forsendelses- og forsikringsomkostninger. Importmomsen afregnes på virksomhedens momsangivelse. Importmomsen kan du dog trække fra ligesom moms på varer, som du køber af en dansk virksomhed.

Told og punktafgifter

Du skal i nogle tilfælde betale told og eventuelt punktafgift af varer, du køber i lande uden for EU. Når varerne er kommet til Danmark, skal de fortoldes. Det betyder, at du skal udfylde en toldangivelse. Du kan med fordel benytte Toldsystemet på skat.dk, når du afgiver dine fortoldningsoplysninger. For at få adgang til Toldsystemet, skal du udfylde og indsende blanket 49.027.

Det er ikke så lige til at udfylde en toldangivelse, og det kan også være svært at finde rundt i de mange regler. Du kan med fordel benytte et speditørfirma til at hjælpe med dette.

Når varerne er fortoldet, sender SKAT en opkrævning på tolden til dig. I afsnittet Frister for at indberette og betale kan du læse mere om, hvornår du skal indbetale tolden.

Vær desuden opmærksom på at emballage til visse drikkevarer er pantbelagt, læs mere på Dansk Retursystem.

Bemærk også, at du kan have pligt til at registrere de kemiske stoffer i varer, som du importerer fra lande uden for EU, hos Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA). Læs mere på RegistrerKemien.dk

Salg af varer til lande uden for EU

Inden du sælger varer til lande uden for EU, skal du registreres som eksportør på Virk.dk.

For at varen kan udføres, skal du afgive en udførselsangivelse. Dette skal ske elektronisk ved at benytte e-Export i Toldsystemet på skat.dk/tolderhverv.

Du kan med fordel få hjælp til at udfylde angivelsen af et speditørfirma. Du kan udføre varerne, når angivelsen er godkendt af SKAT, og varerne samtidig er forevist ved det toldekspeditionssted, hvor de forlader landet.

Sender du varerne med post eller bane er der visse lettelser. Du skal ikke forevise varerne ved et toldekspeditionssted, hvis du sender varerne med post. Du skal blot aflevere varerne på posthuset og afsende dem herfra. Du skal tage en udskrift af udførelsesangivelsen og aflevere denne sammen med pakken på posthuset.

Du kan sælge varerne uden moms, hvis du kan dokumentere, at de er sendt ud af EU. Du kan læse mere om eksportdokumentation i Toldvejledning; Toldbehandling

Køb og salg af ydelser

Køber du ydelser i udlandet, skal du som hovedregel selv beregne og betale moms af værdien. Omvendt skal du som hovedregel ikke beregne eller opkræve moms af ydelser, du sælger til virksomheder i udlandet.

Der gælder dog en række undtagelser fra disse hovedregler. Læs mere i Moms af ydelser.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.
Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Fik du svar på dine spørgsmål?