Menu

Fradrag for energi­afgifter for 2015

Du betaler energiafgift og vandafgift til din leverandør, når du køber energiprodukter (fx el, naturgas eller olie) eller vand. Momsregistrerede kan få fradrag for nogle af afgifterne til visse formål. 

Generelt om fradrag for energi- og vandafgifter

Afgifterne fremgår af den faktura, du får fra din leverandør.

Er du momsregistreret, kan du få fradrag for nogle af afgifterne, når du bruger energiprodukter eller vand til visse formål. 

  • På din momsindberetning er der felter til fradrag for følgende afgifter: olie- og flaskegasafgift, elafgift, naturgas- og bygasafgift, kulafgift, CO2-afgift og vandafgift.
  • Hvis du kan få fradrag, skal du indberette energiafgifterne i den momsperiode, hvor du har fået fakturaen fra din leverandør. 

Er du ikke momsregistreret, kan du ikke trække energiafgifterne fra. 

Fradrag for elafgift

Når du bruger el i din momsregistrerede virksomhed, kan du som hovedregel trække en del af elafgiften fra.

Det gælder dog ikke for bilagsvirksomheder, som fx advokater, revisorer, forlystelser og bureauer, der som hovedregel ikke kan trække elafgift fra. Læs mere om bilagsvirksomheder: 

Godtgørelse af afgift af elektricitet (Den juridiske vejledning)

Elafgiften udgør i 2015 87,8 øre pr. kWh.

Der er forskellige fradragssatser afhængig af, hvilke formål du bruger elektriciteten til. Du kan trække mest elafgift fra, når du bruger el til de formål, der kaldes procesformål.

Du kan som hovedregel trække følgende fra i 2015:

Elektricitet brugt i momspligtig virksomhed til:

Landbrug, gartneri, fiskeri og andre virksomheder (ikke bilagsvirksomheder)

Bilagsvirksomheder
Eksempler på procesformål:

  • drift af maskiner, produktionsanlæg og edb-udstyr
  • belysning
  • pumper og blæsere i forbindelse med ventilation
87,4 øre pr. kWh Intet fradrag
Rumvarme, varmt vand og komfortkøling 49,8 øre pr. kWh 49,8 øre pr. kWh
Privat forbrug Intet fradrag Intet fradrag

På fakturaen skal din leverandør både oplyse om størrelsen af hele elafgiften (87,8 øre x antal kWh) og den del, der kan være fradragsberettiget som procesforbrug (87,4 øre x antal kWh).

Du skal som hovedregel særskilt måle den el, du bruger til andre formål i virksomheden end procesformål, fx rumopvarmning. Du skal dog ikke måle, hvis du alene skal fordele energiforbruget mellem privat og erhvervsmæssig anvendelse. Her kan fordelingen ske skønsmæssigt. En normal husstand i et parcelhus kan skønnes til at bruge 4.000 kWh om året til lys mv.

Hvis du bruger el i forbindelse med både momsfrit og momspligtigt salg, kan du kun få fradrag for den del af elafgiften, der vedrører din momspligtige virksomhed.

Eksempel på fradrag for elafgift

En virksomhed, der ikke er bilagsvirksomhed, har både momspligtigt og momsfrit salg. Det momspligtige salg udgør 60 procent af det samlede salg. Virksomheden bruger el til procesformål i forbindelse med både det momsfrie og det momspligtige salg og kan dermed trække 60 procent af momsen på elregningen fra.

Virksomheden har i 1. kvartal 2015 brugt 10.000 kWh. De beregner fradraget for elafgift for 1. kvartal 2015 på denne måde:

Elafgift på faktura 10.000 kWh x 87,8 øre = 8.780 kr.
Normalt fradrag 10.000 kWh x 87,4 øre = 8.740 kr.
Fradrag på grund af delvis
momsfradragsret
8.740 kr. x 60 % 5.244 kr.

Fradrag for vandafgift

Når du bruger vand i din momsregistrerede virksomhed, kan du som hovedregel trække hele vandafgiften inkl. drikkevandsbidrag fra.

Hvis du bruger vand i forbindelse med både momsfrit og momspligtigt salg, kan du kun få fradrag for den del af vandafgiften, der vedrører din momspligtige virksomhed.

Vandafgiften inkl. drikkevandsbidrag udgør i 2015 i alt 6,53 kr. pr. m3.

Fradrag for afgifter af olie, flaskegas, naturgas, bygas og kul

Når du bruger olie, flaskegas, naturgas, bygas eller kul i din momsregistrerede virksomhed, kan du som hovedregel ikke trække energiafgiften fra, hvis du bruger produkterne til:

  • Rumopvarmning, varmt vand eller komfortkøling
  • Motordrift

Landbrug, gartneri, fiskeri og lignende kan dog godt få fradrag for en del af energiafgiften for motordrift. Det kan fx være diesel til traktorer eller mejetærskere.

Hvis du bruger produkterne til andre formål i din momsregistrerede virksomhed, for eksempel gas til madlavning i din restaurant, kan du som hovedregel trække en del af energiafgiften fra. Du skal selv beregne beløbet ud fra energiafgiften på fakturaen:

Landbrug, gartneri m.v.:

Disse brancher kan i 2015 trække 98,2 procent af energiafgiften vedrørende fradragsberettigede formål fra.

Øvrige brancher:

Øvrige brancher skal som hovedregel beregne fradraget ud fra energiindholdet i brændslet. Dette kan dog ofte være svært at opgøre. Fradraget kan i 2015 derfor i stedet opgøres ved at reducere afgiften på fakturaen med 8,26 procent. Det betyder, at øvrige brancher i 2015 vil kunne trække 91,74 procent af energiafgiften vedrørende fradragsberettigede formål fra.

Hvis du bruger produkterne i forbindelse med både momsfrit og momspligtigt salg, kan du kun få fradrag for den del af energiafgiften, der vedrører din momspligtige virksomhed.

Eksempel på fradrag for olieafgift

En produktionsvirksomhed har både momspligtigt og momsfrit salg. Virksomhedens momspligtige salg udgør 60 procent af det samlede salg. Virksomheden bruger olie til både det momsfrie og momspligtige salg og til andre formål end rumopvarmning, varmt vand, komfortkøling eller motordrift. Virksomheden kan dermed trække 60 procent af momsen på olieregningen fra:

Olieafgift på faktura 10.000 kr.
Normalt fradrag 10.000 kr. x 91,74 % 9.174 kr.
Fradrag på grund af delvis
momsfradragsret
9.174 kr. x 60 % 5.504 kr.

På din faktura fra din leverandør vil der også være en afgift, der hedder CO2-afgift. Denne afgift kan ikke trækkes fra efter disse regler.

På fakturaen vil der også være en afgift, der hedder NOx-afgift. Denne afgift kan slet ikke trækkes fra.

Fradrag for CO2-afgift

Når du køber og bruger brændsler(olie, gas eller kul) i din virksomhed, betaler du også CO2-afgift. Afgiften fremgår af den faktura, du får fra din leverandør.

Du kan som hovedregel ikke trække CO2-afgift fra. 

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.
Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Fik du svar på dine spørgsmål?